Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc MSI Creator 17590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Creator 8RF-450US590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Essential GL73 8RD-282590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GE66 Raider590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GF63590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GF63 8RC- 211IN590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GF63 8RC-239IN590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GF63 8RD-066590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GF63 8RD-078IN590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GF72VR651590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL62M 7RD-1407590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL62M 7RDX-2070590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL63 8RC-068590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL63 8RC-069590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL63 8RD-067590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL63 9SD-1041IN590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL72M 7RDX-800590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL73590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL73 8RC-032590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL73 8RD-201590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GL73 8RD-282590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GS66 Stealth590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GT76 DT-9SG Titan590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GV62 8RC-035590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GV62 8RD-034590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GV62 8RD-200590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI GV72 8RE-007590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Leopard GP73 609590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Modern 14 A10M590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Modern 15 A10RB590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI PS42 8M-064590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI PS42 8RB-059590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI PS42 8RB-060590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI PS42 8RB-243IN590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI PS42 PS42064590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI PS63 Modern 8RC590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Raider GE63590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Raider GE63VR590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Raider GE73590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI ROG Strix XPC590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Stealth GS65590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Stealth GS65 THIN-050590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Stealth GS65 THIN-068590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Stealth GS73590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Summit B14590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Summit B15590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Summit E14590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI Summit E15590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI WS63019 8SJ-019590,000890,00006-24 Tháng
Sạc MSI XPC GL73590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR400590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR42590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR420590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR43 6M590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR460590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR600590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR61590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR62590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR640590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR70590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR700590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CR72590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX420590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX480590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX61590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX61 2PF590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX61 2QC590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX61 2QF590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX62 2QD590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX62 6QD590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX62 6QL590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX62 7QL590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX626QD590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX627QL590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX70 2OD590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX70 2PF590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX70 2QF590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX700 020US590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX700 053US590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX72 6QD590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX72 6QL590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI CX72 7QL590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI EX460 037XVN590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI EX460X 003VN590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI FX400590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI FX400 069XVN590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI FX400 1481590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI FX600 MX 0113590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE40 2PC590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2PC590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2PL590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE60 2QD590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE600590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE603590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 2QC590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62 2QD590,000890,00006-24 Tháng
Sạc Laptop MSI GE62MVR 7RG590,000890,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn