0

Bảng Giá Sạc Laptop Toshiba

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba A660 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba C600 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Dynabook 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Dynabook R634 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba E205 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba E45T 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba L630 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba L635 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba L640 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba L645 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba L650 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba L655 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba L670 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba L735 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba M780 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba P870 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Portege X30 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Portege Z30T 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Ps569A 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Qosmio X75 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba R700 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Radius 14 L40 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba S500 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite C40 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite C640 1058U 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite C840 1034 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite C850 1005 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L40 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L50 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L55T 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L635 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L640 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L645 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L650 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L655 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L670 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L700 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L730 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L735 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L745 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L750 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L770 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L830 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L840 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L850 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite L955 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite M780 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite M840 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite M900 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite P35W 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite P500 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite R700 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite T310 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite U840 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite X505 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite Z830 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Satellite Z930 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Tecra X40 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba U925T 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba X505 390,000₫
Giá Sạc Adapter Laptop Toshiba Z830 390,000₫
Giá Sạc Adapter Toshiba Satellite X500 390,000₫
Giá Sạc Toshiba 1.58A 390,000₫
Giá Sạc Toshiba 2.37A 390,000₫
Giá Sạc Toshiba 3.42A 390,000₫
Giá Sạc Toshiba 4.74A 390,000₫
Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc Toshiba Tecra A50-D390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Tecra Z50-C390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Tecra C50-C390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite C55D-A5170390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba 75390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Tecra A50-D1538390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Tecra A50-E390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Tecra C40-C1411390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Tecra C50-C1513390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Tecra A50-D1532390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite Pro A40-CX4100390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite C850-E0010390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite C50D-BM0010390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite L55-A5284390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite U945-S4110390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite L15-B1330390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite P55W-C5210-4K390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba PS581U-00Y01L390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Tecra A50-01R01S390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite C50-A E0110390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite C50-A I0116390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite C50-A I001C390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Toshiba Satellite C50-A I0016390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba A660390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba C600390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba DYNABOOK390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba DYNABOOK R634390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba E205390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba E45T390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba L630390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba L635390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba L640390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba L645390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba L650390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba L655390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba L670390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba L735390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba M780390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba P870390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba PORTEGE X30390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba PORTEGE Z30T390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba PS569A390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba QOSMIO X75390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba R700390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba RADIUS 14 L40390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba S500390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite C40390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite C640 1058U390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite C840 1034390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite C850 1005390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L40390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L50390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L55T390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L635390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L640390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L645390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L650390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L670390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L700390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L730390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L735390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L745390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L750390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L770390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L830390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L840390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L850390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite L955390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite M780390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite M840390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite M900390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite P35W390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite P500390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite R700390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite T310390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite U840390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite X500390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite X505390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite Z830390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Satellite Z930390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba TECRA X40390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba U925T390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba X505390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba Z830390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba 1.58A390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba 2.37A390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba 3.42A390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba 4.74A390,000590,00006-24 Tháng
Sạc Laptop Toshiba 5A390,000590,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem thêm
Giá: 390,000₫
Giá: 390,000₫
Giá: 390,000₫
Giá: 390,000₫