Bảng Giá Sạc Macbook Air

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Sạc MacBook Air 20201,190,0006-24 Tháng1,790,000
Sạc MacBook Air MREA2HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MRE82HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MREC2HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MREE2HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MRE92HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air Z0UV0HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MD711HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MD760HN/B690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MJY42HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MJVE2HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MJVE2LL/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MD712HN/B690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MD760HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MMGF2HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MJVM2HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air A1466690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MacBook Air MJVG2HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc MACBOOK AIR MD711590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1045590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1078590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1185590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1280590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1281590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1045590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1078590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1175590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1181590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1185590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1189590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1237590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1245590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1278590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1280590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1281590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1286590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1304590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1321590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1322590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1369590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1370590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1375590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1382590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1398590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1406590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1425590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1465590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1466590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1502590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR A1534590,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MB003450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MB543450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MB940450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC233450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC234450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC503450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC504450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC505450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC506450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC965450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC966450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC968450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MC969450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MD223450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MD224450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MD231450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MD232450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MD711450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MD712450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MD760450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MD761450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MD771450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MG2Z450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MJVM2450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MMGF2450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MNQ32450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MNQ42450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MQD32450,0006-24 Tháng790,000
Sạc MACBOOK AIR MQD42450,0006-24 Tháng790,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn