Bảng Giá Sạc Macbook Pro

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Sạc Adapter MacBook Pro 13-inch 20201,190,0006-24 Tháng1,790,000
Sạc Adapter MacBook Pro MVVK2LL690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MVVJ2LL690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MR932HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MR962HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MR9Q2HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro Z0UM8HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro Z0UC4HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MK472HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MGX82HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MNQF2LL/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MPXQ2/R2690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MD101HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MJLQ2HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MLW72HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MF839HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MLW82HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter MacBook Pro MLL42HN/A690,0006-24 Tháng1,090,000
Sạc Adapter Macbook MGX82590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook MGX92590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook MJY32 2015590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook MK4M2 2015590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 10.2590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 10.2 2012590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 11.1 2014590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 11.2590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 11.2 2014590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 11.3590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 11.3 2014590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 11.4 2015590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 11.5 2015590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 12.1 2015590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 13 Inch MC724590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 13 Inch MD101590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 13 Inch MD102590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 13 Inch MD313590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 13 Inch MD314590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 13.3 2016590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 14.2 2017590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 14.3 2017590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 15 Inch MC721590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 15 Inch MC723590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 15 Inch MD103590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 15 Inch MD104590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 15 Inch MD318590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 15 MJLT2590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 15.1 2018590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 15.2 2018590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 17 Inch MC725590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 17 Inch MD311590,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 2015 MF839450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 2015 MF840450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro 2015 MF841450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro A1398450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro A1425450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro A1502450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro GMX72450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro GMX82450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro GMX92450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro GMXA2450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro GMXC2450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MC024450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MC371450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MC372450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MC373450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MC700450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MC721450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MC723450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MC724450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MC725450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD101450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD102450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD103450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD104450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD212450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD311450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD313450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD314450,0006-24 Tháng790,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD318550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MD322550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MF839ZPA550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MF840ZPA550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MF841ZPA550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MGX72ZP550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MGX82550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MGX82ZP550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MGX92550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MGX92ZP550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MGXA2550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MGXC2550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MGXC2ZP550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MPTR2550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MPXR2550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MPXT2550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MPXV2550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro MPXX2550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro Retina 13 Inch MD212550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro Retina 13 Inch MD213550,0006-24 Tháng990,000
Sạc Adapter Macbook Pro Retina 13 Inch MD662550,0006-24 Tháng990,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn