Bảng Giá Vỏ iPad

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Vỏ iPad Air (2020) Wi-Fi + Cellular                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad Air (2020) Wi-Fi                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad (2020) Wi-Fi + Cellular                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad (2020) Wi-Fi                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad Pro (12.9-inch) 2020 Wi-Fi                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad Pro (12.9-inch) 2020 Wi-Fi + Cellular                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad Pro (11-inch) 2020 Wi-Fi + Cellular                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad Pro (11-inch) 2020 Wi-Fi                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad (2019) Wi-Fi + Cellular                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad (2019) Wi-Fi                       1,590,00003-24 Tháng       2,290,000
Vỏ iPad mini (2019) Wi-Fi + Cellular890,00003-24 Tháng       1,490,000
Vỏ iPad mini (2019) Wi-Fi890,00003-24 Tháng       1,490,000
Vỏ iPad Air (2019) Wi-Fi + Cellular1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad Air (2019) Wi-Fi1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad Pro (11-inch) 2018 Wi-Fi + Cellular1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad Pro (11-inch) 2018 Wi-Fi1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad Pro (12.9-inch) 2018 Wi-Fi + Cellular1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad Pro (12.9-inch) 2018 Wi-Fi1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad (2018) Wi-Fi + Cellular1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad (2018) Wi-Fi1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad Pro (12.9-inch) 2017 Wi-Fi + Cellular1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad Pro (12.9-inch) 2017 Wi-Fi1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi + Cellular1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi1,290,00003-24 Tháng       1,890,000
Vỏ iPad (2017) Wi-Fi + Cellular890,00003-24 Tháng       1,490,000
Vỏ iPad (2017) Wi-Fi890,00003-24 Tháng       1,490,000
Vỏ iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi + Cellular890,00003-24 Tháng       1,490,000
Vỏ iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi890,00003-24 Tháng       1,490,000
Vỏ iPad Wi-Fi890,00003-24 Tháng       1,490,000
Vỏ iPad 1 32GB790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 1 64GB790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 2 3G790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 2 Wifi790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 3 3G790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 3 Wifi790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 4 3G790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 4 Wifi790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 5 3G (đen)790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 5 3G (gold)790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 5 3G (trắng)790,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 5 Wifi (đen)990,00003-24 Tháng1,790,000
Vỏ iPad 5 Wifi (gold)990,00003-24 Tháng1,790,000
Vỏ iPad 5 Wifi (trắng)990,00003-24 Tháng1,790,000
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 3G (đen)1,290,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 3G (gold)1,290,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 3G (trắng)1,290,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 Wifi (đen)1,290,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 Wifi (gold)1,290,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 Wifi (trắng)1,290,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Mini 1 3G (đen)790,00003-24 Tháng1,290,000
Vỏ iPad Mini 1 3G (trắng)790,00003-24 Tháng1,290,000
Vỏ iPad Mini 1 Wifi (đen)790,00003-24 Tháng1,290,000
Vỏ iPad Mini 1 Wifi (trắng)790,00003-24 Tháng1,290,000
Vỏ iPad Mini 2 3G (đen)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 2 3G (trắng)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 2 Wifi (đen)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 2 Wifi (trắng)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 3 3G (gold)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 3 3G (trắng)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 3 wfi (gold)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 3 Wifi (trắng)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 4 3G (gold)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 4 3G (trắng)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 4 wfi (gold)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Mini 4 Wifi (trắng)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1701 Wifi (bạc)1,490,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1701 Wifi (đen)1,490,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1701 Wifi (gold)1,490,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1701 Wifi (hồng)1,490,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1709 3G (đen)1,490,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1709 3G (gold)1,490,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1709 3G (hồng)1,490,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1709 3G (trắng)1,490,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1670 3G (bạc)1,690,00003-24 Tháng2,290,000
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1670 3G (đen)1,690,00003-24 Tháng2,290,000
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1670 3G (gold)1,690,00003-24 Tháng2,290,000
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1652/ A1671 3G (bạc)1,690,00003-24 Tháng2,290,000
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1652/ A1671 3G (đen)1,690,00003-24 Tháng2,290,000
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1652/ A1671 3G (gold)1,690,00003-24 Tháng2,290,000
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1652/ A1671 3G (hồng)1,690,00003-24 Tháng2,290,000
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1673 Wifi (bạc)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1673 Wifi (đen)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1673 Wifi (gold)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1673 Wifi (hồng)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 3G (đen)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 3G (gold)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 3G (hồng)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 3G (trắng)890,00003-24 Tháng1,490,000
Vỏ iPad 3790,00003-24 Tháng1,190,000
Vỏ iPad 4790,00003-24 Tháng1,190,000
Vỏ iPad 9.7 2018790,00003-24 Tháng1,190,000
Vỏ iPad Air790,00003-24 Tháng1,190,000
Vỏ iPad Mini 1790,00003-24 Tháng1,190,000
Vỏ iPad Mini 2790,00003-24 Tháng1,190,000
Vỏ iPad Mini 3790,00003-24 Tháng1,190,000
Vỏ iPad Mini 4790,00003-24 Tháng1,190,000
Vỏ iPad New 20171,290,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 10.5 Inch1,290,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 12.9 Inch1,290,00003-24 Tháng1,890,000
Vỏ iPad Pro 9.7 Inch1,290,00003-24 Tháng1,890,000
Xem bảng giá Thu gọn

Vỏ Ipad 1 32GB

390,000₫

Vỏ Ipad 1 64GB

390,000₫

Vỏ Ipad 2 3G

390,000₫

Vỏ Ipad 2 wifi

390,000₫

Vỏ ipad 3 3G

590,000₫

Vỏ ipad 3 wifi

590,000₫

Vỏ Ipad 4 3G

590,000₫

Vỏ Ipad 4 wifi

590,000₫