0

Bảng Giá Vỏ Laptop Acer

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Vỏ Acer 29202 690,000₫
Giá Vỏ Acer 3680 690,000₫
Giá Vỏ Acer 47332 690,000₫
Giá Vỏ Acer 4745 Bh 690,000₫
Giá Vỏ Acer 4755 2332G50Mn 4G 690,000₫
Giá Vỏ Acer 475A 690,000₫
Giá Vỏ Acer 4F52 690,000₫
Giá Vỏ Acer 515-51-72N8 690,000₫
Giá Vỏ Acer 5570 690,000₫
Giá Vỏ Acer 5733 690,000₫
Giá Vỏ Acer 5738Z 690,000₫
Giá Vỏ Acer 5738Z. Pin Lk 690,000₫
Giá Vỏ Acer 5743 690,000₫
Giá Vỏ Acer 5750 690,000₫
Giá Vỏ Acer 5755-6699 690,000₫
Giá Vỏ Acer A315-51-31Gk 690,000₫
Giá Vỏ Acer A315-51-58Kp 690,000₫
Giá Vỏ Acer A515-51G 690,000₫
Giá Vỏ Acer A515-52-55Ff 690,000₫
Giá Vỏ Acer A515-52G-57Em 690,000₫
Giá Vỏ Acer A517-51-36Vz 690,000₫
Giá Vỏ Acer A517-51G-396G 690,000₫
Giá Vỏ Acer A715-72G-599U 690,000₫
Giá Vỏ Acer A717-71G-56Sc 690,000₫
Giá Vỏ Acer A717-72G-7955 690,000₫
Giá Vỏ Acer A743 690,000₫
Giá Vỏ Acer A752 690,000₫
Giá Vỏ Acer Acer Travelmate Tmp215-51-54T0 690,000₫
Giá Vỏ Acer Allegro M310 690,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-5048 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-50Mk 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-526F 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-70Yv 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-71Uw 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-76Cn 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-772C 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-775C 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-787J 890,000₫
Giá Vỏ Acer An515-51-79Dz 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aprire A514 52 33AB 890,000₫
Giá Vỏ Acer As A315-53 Ci3-7020U 890,000₫
Giá Vỏ Acer As A715-72G Ci5-8300H 890,000₫
Giá Vỏ Acer As A715-72G Ci7-8750H 890,000₫
Giá Vỏ Acer As E5-573-34Dd 890,000₫
Giá Vỏ Acer As E5-576G-57Y2 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 - A114-31-C2SU 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 - A114-32-P7E5 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-C3Uu 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-C485 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-C4Aj 890,000₫
Giá Vỏ ACER ASPIRE 1 A114-31-C4HH 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-C67W 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-C6Np 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-C7F0 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-C7Ll 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-C9X1 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-P0Sy 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-P3Sp 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-P52J 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-31-P9W7 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-32-C1E8 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-32-C4Hp 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1 A114-32-C7Uq 890,000₫
Giá Vỏ ACER ASPIRE 13 R7-372T-50PJ 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 14 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1410-232G25I 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1410-722G25I 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1410-742G25I 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1430-4857 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1551-32B1G25Nki 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 1551-32B2G50Nss 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 2920Z-4A2G16Mi 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 2930-733G25Mn 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A314-21-419X 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-21-93Ey 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-21-95Kf 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-31-C514 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-41-R14K 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-41-R3RF 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-41-R5TS 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-41-R8UU 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-53-52CF 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-53-54Xx 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A315-53-57WF 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 - A317-51-35HW 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 3 A315-21-232E 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 3 A315-51-59Ap 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A114-31-C150 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A314-31-C0T4 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A314-31-C29P 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A314-31-P79Y 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A314-31-P8Vg 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A314-31-P9B4 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A315 42 R2NS R3 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A315 54K 30FK 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A315-21 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A315-21-20Bh 890,000₫
Giá Vỏ Acer Aspire 3 A315-21-26A9 890,000₫

Bảng Giá Vỏ Laptop Acer

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Vỏ Acer Extensa 7630890,00006-12 Tháng1,290,000
Vỏ Acer Extensa 900890,00006-12 Tháng1,290,000
Vỏ Acer A114-31-C4HH790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer A114-32-P7E5790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer A315790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer A315-21-95K790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer A315-41-R8UU790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer A7790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer AN515 51790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer E1 572790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer E5 471790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer E5 572G790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer E5 573G790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer E5 575790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer F5 572G790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Ferrari 5000790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Ferrari One 200790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Ferrari One 201790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer G3 573790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Helios 300790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro 5790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro 5 (2019)790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro 5 (2020)790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro 5 AN515790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro 5 AN515790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro 5 AN515-53-55G9790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro 5 Spin790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro 7790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro 7 (2020)790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Nitro VN7 571G 579B790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator GX 792790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator Helios 300 (2019)790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator Helios 300 (2020)790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator Helios 700790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator Helios 700 (2020)790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator PT715 51790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator PH317 51790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator PH517 61790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator Triton 300790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator Triton 500790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Predator Triton 900790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer R11790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer R13790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer R5 471T790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer R52500U790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer R7 572790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer S3 391790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer SF314 52790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin 1 SP111-33-C6UV790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin 3 (2019)790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin 3 SP314-51-59NM790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin 5790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin 5 SP513-52N-85DC790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin 5 SP515-51GN-52B3790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin 5 SP515-51N-51GH790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin 513-52N-3978790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin 7 5G790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin SP513 52N790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin SP515 51790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin SP515 51GN790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Spin SP714 51790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer UltraBook790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Ultrabook S3790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Ultrabook S7 391790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer V3 572790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer V5 573G790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer VX5790,00006-12 Tháng990,000
Vỏ Acer Aspire (A315-53-317G)690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 (2019)690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315-21-27XS690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315-31-C514690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A31531C7CF690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315-51-51SL690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315-51-56GT690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315-51-Z690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315-53-30BS690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315-53-50Y7690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315-53-55Y1690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 3 A315-53-57WF690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 5690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 5 (2019)690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 5 A514-53690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 5 A515690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 5 A515-51-513F690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 5 A515-51G-503E690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 5 A515-58GZ690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 5 A517-51-33Q4690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 7690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 7690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 9810690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 9820690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire 9920690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire A315-31 P0SY690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire A49120690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire A715-79R9690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire A717 71690,00006-12 Tháng890,000
Vỏ Acer Aspire A717 72690,00006-12 Tháng890,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem thêm
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 690,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫