Bảng Giá Vỏ Laptop Axioo

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Vỏ Laptop Axioo Aerobook590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo CNW 5522590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo CNW 5623590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo CNW 5645590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo HNM 3225590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo HNM 5443590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo HNM 5445590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo HNM 7043590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo HNM 7047590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo HNM 7087590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo HNM 7247590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo HNW 7287590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo MKU P323590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo Neon RNO 5525590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop Axioo Neon W246HU590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO CNC 3222590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO CNW 3523590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO CNW 3623590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO CNW 5522590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO CNW 5623590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO CNW 5643590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO CNW 5645590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO DJJ 615590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 3123590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 3125590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 3145590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 3225590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 3623590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 5323590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 5325590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 5347590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 5443590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 5445590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 7043590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 7047590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 7087590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 7247590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM 7285590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM C623590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM P023590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM P025590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM P122590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM P123590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNM P223590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNW 3123590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNW 3223590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNW 3225590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNW 5323590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNW 5423590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNW 5425590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO HNW 7287590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MKU P323590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MLC 0262590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MLC 2225590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MLC 2422590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MLC 2D22590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MLC P025590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MLM 2025590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MLM 2542590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MMI 2325590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNC590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNC 0152590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNC 015P590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNC 0262590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNC 0262P590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNG 2115590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNG 2410590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNG 2422590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNG P015590,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Laptop AXIOO MNN 2120590,00006-24 Tháng890,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn