0

Bảng Giá Vỏ Laptop Fujitsu

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Vỏ Fujistu P770/B 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu A8270 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Ah53M 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo L1310G 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo La1703 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Li 3710 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Li 3910 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Li1718 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Li2727 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Li3910 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pa1510 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pa1538 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pa2510 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pi 3560 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pi 3625 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pi 3660 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pi1536 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pro V3505 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pro V3515 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pro V3525 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pro V3545 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pro V7010 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pro V8010 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Pro V8210 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Sa 3650 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Si1520 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Si2636 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Si3655 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Xa 3530 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Xi 3670 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Xi1526 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Xi1546 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Xi2428 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Xi2528 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Amilo Xi2550 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows A 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows A 202F 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows ES IS12F 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows FIT F-01H 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows M02 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows M03 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows M04 PREMIUM 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows Nx F-01J 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows Nx F-01K 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows NX F-02G 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows NX F-02H 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows NX F-04G 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows NX F-05F 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows Nx F-06e 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows SV F-03H 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows Tab F-01D 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows Tab F-02F 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows U F-07D 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows Z 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Arrows Z FJL22 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA06600-E604 200GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA06600-E605 400GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA06600-E614 200GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA06600-E615 400GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07339-E703 400GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07339-E704 800GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07339-E707 200GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07339-E711 100GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07339-E712 200GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07339-E713 400GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07339-E717 200GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07394-K401 785GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07394-K402 1.2TB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA07396-D301 400GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1204 20GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1313 64GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1315 64GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1323 64GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1325 64GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1327 64GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1341 64GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1410 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1412 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1413 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1418 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1419 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1420 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1422 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1425 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1427 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1435 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1436 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1438 128GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1505 256GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1507 256GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1510 256GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1524 256GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1525 256GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1601 512GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1603 512GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1606 512GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu CA46233-1613 512GB 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Celsius H700 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Celsius H710 1,200,000₫
Giá Vỏ Fujitsu Celsius H710 Wxp11De 1,200,000₫

Bảng Giá Vỏ Laptop Fujitsu

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Vỏ Fujitsu XBUY-U937-001690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu Lifebook A555690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu Lifebook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu VFY A514690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu AH532590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH532GFX590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH544590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH544G32590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH552590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH552 SL590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH552SL590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH562590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH564590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E544590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E554590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E556590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E736590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E743590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E753590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E754590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E755590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu Lifebook U904690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu P702590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu P771590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu P772590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu PH530590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu Q704590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S752590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S761 Vpro590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S762590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S781590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S904590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S935590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu T730590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu T900590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu T901590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu TH700590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu U554590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu U574 Ultrabook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu U745590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu U745 Ultrabook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu U747590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu U772590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu UH554590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu UH574590,00006-24 Tháng790,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem thêm
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫
Giá: 1,200,000₫