Bảng Giá Vỏ Laptop Fujitsu

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Vỏ Fujitsu XBUY-U937-001690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu Lifebook A555690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu Lifebook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu VFY A514690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu AH532590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH532GFX590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH544590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH544G32590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH552590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH552 SL590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH552SL590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH562590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu AH564590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E544590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E554590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E556590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E736590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E743590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E753590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E754590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu E755590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu Lifebook U904690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu P702590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu P771590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu P772590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu PH530590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu Q704590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S752590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S761 Vpro590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S762590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S781590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S904590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu S935590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu T730590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu T900590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu T901590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu TH700590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu U554590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu U574 Ultrabook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu U745590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu U745 Ultrabook690,00006-24 Tháng890,000
Vỏ Fujitsu U747590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu U772590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu UH554590,00006-24 Tháng790,000
Vỏ Fujitsu UH574590,00006-24 Tháng790,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn