Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Vỏ HP 10-P018WM590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 10-P035TU590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 11-V010WM590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 11-Y010WM590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 14-AX040NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 14-AX050NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 14-BF040WM590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 14-BK063ST590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 14-CB113WM590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 14-DF0020NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 14Q-BU101TU590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 14q-CS0005TU590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 14s (2020)590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-AC172TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BA041AU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BA077CL690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BA081NR690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BQ276NR690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BS008DS690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BS009DS690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BS012DS690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BS168CL690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BS191OD690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BU034TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-BW010NR690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-CC567NR690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DA0020NR690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DA0070TX690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DA0077TX690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DA0295TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DA0296TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DA0330TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DA0434TX690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DB0061CL690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DB0071NR690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DB0073NR690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DB0076NR690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DC0020NR690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DC0082TX690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DC0084TX690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-DR0006TX690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15G-BR004TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Q-BA055AU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Q-BU039TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Q-BU041TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Q-DS0000TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Q-DS0002TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Q-DS0004TX690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Q-DS0005TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Q-DS0016TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Q-DS0029TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15-R074TU690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 15Z690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ HP 17-BS067CL790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ HP 17Z790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ HP 255 E2 7110590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 2DQ75UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 2UE55UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 2XP61UTABA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 3TU25PA PRO590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 3VN32UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 3VQ42UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 3VQ45UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 3ZF66UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 450 G5590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 4AK77UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP 5AY25PA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP AC121TX590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP BS066NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP ChromeBook 11 3NU57UT590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP ChromeBook 11 F2J08AA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP ChromeBook 11 G5590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP ChromeBook 14-AK031NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP ChromeBook 3PH11UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Chromebook x360590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP DA0031NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Eclipse Notebook590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 1040 G3590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 735 G5590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 745 G4590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 745 G5590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 755 G5590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 820 G4590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 830 G7590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 835 G7590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 840 G4590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook 850 G3590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook Folio L4A51UTABA790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook Folio L4A53UTABA790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook Folio L4A55UTABA790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook L3Z34UTABA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook L3Z41UTABA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook P0C66UTABA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP EliteBook x360 1040 G7890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy 13 (2020)590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy 13 4NL38PA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy 14-k110nr590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy 15 (2020)590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy 17590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy 8550590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy X2 12-G018NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy x360 13 (2020)890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy x360 13-AG0035AU890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy x360 15 (2020)890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ HP Envy x360 15M890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ HP F7W47UT590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Jaguar 15-bs080wm590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP M5D89USABA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Mini 1104 C6Y78UT590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 14-DF0010NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 15590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 15-BA040NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 15-BS007DS590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 15-BW017CL590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 15-DA0047NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Notebook 15-da0295tu590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 15-G073NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 17-BY0055NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 1KU69UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 4BA40EA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP NoteBook 4JC27UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Omen 15 (2020)790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ HP Omen X 2S790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ HP P0C06UTABA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 14-bf050wm590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-BC407TX590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-BC408TX590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-BC444TX590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-CC067CL590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-CC565NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-CS0059NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-CS1052TX590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-CU0058NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-CW0000590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-CX0020NR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-CX0143TX590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-DK0045TX590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-P001TX590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 15-P157CL590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 17-G121WM590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 1KT34UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 1KU19UA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion 4QA89A590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion Gaming 15 (AMD)1,290,0001,690,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion Gaming 161,290,0001,690,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion Notebook590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion X360 11-AD105TU890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion X360 11-AD106TU890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ HP Pavilion X360 13-U157890,0001,290,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

HP được biết đến là sản phẩm laptop chất lượng cao được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, cho dù chất lượng sản phẩm có tốt đến đâu cũng đến lúc gặp hư hỏng, nhất là vỏ laptop HP - vỏ bọc cho laptop tránh khỏi các hư hỏng không đáng có. Dưới đây là nguyên nhân và các dấu hiệu báo động đã đến lúc bạn cần mua vỏ laptop HP mới.

Nguyên nhân đổi vỏ laptop HP

Vỏ laptop HP hư hỏng thường là do bị rơi vỡ, tuy nhiên vẫn có các lý do khác khiến người dùng phải mua mới vỏ máy như:

 • Do máy bị va đập mạnh
 • Gập mở máy quá nhiều làm hư bản lề
 • Do gãy hoặc mất ốc khiến máy bị lỏng hoặc thậm chí cong vênh
 • Oxi hóa, ẩm ướt hoặc các vết bẩn không được lau sạch ngay làm mất màu vỏ máy

Dấu hiệu đã đến lúc mua vỏ laptop HP

Làm sao để biết cần mua vỏ laptop HP hay chưa, các dấu hiệu bên dưới sẽ mách bạn bí quyết siêu đơn giản:

 • Vỏ laptop bị móp méo và chèn ép các linh kiện bên trong
 • Bản lề vỏ laptop HP bị gãy gây khó khăn trong việc đóng mở máy
 • Lớp sơn vỏ laptop bị bong tróc, trầy xước gây mất thẩm mỹ
 • Laptop bị nứt vỡ khiến linh kiện bên trong không được bảo vệ, dễ hư hỏng

Khi gặp các dấu hiệu trên, điều tiên quyết là bạn hãy tìm ngay nơi uy tín mua vỏ laptop HP mới để tránh các hư hỏng khác cho máy nhé.

Mua vỏ laptop HP tại Trung Tâm BảoHànhOne

Các dịch vụ ưu đãi khi mua vỏ laptop HP của chúng tôi

Ngoài cung cấp sản phẩm vỏ laptop HP chính hãng, Trung Tâm BảoHànhOne còn chuyên các dịch vụ chất lượng cao như:

 • Sơn bản lề laptop bị tróc, mẻ
 • Sơn vỏ laptop HP
 • Gò và hàn vỏ laptop bị móp méo
 • Gắn ốc vỏ laptop bị rớt linh kiện
 • Lau chùi miễn phí laptop

Cam kết của Trung Tâm BảoHànhOne về sản phẩm vỏ laptop HP

Trong suốt hơn 10 năm qua, khi nhắc đến vỏ laptop HP chính hãng, chất lượng cao với giá cả phải chăng, nhiều người dân TPHCM thường nghĩ ngay đến Trung Tâm BảoHànhOne. Chúng tôi cam kết:

 1. Bán sản phẩm linh kiện vỏ laptop HP chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuyệt đối nói KHÔNG với sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái
 2. Công khai thông tin sản phẩm vỏ laptop HP đến quý khách hàng
 3. Bảo hành lên đến 24 tháng cùng hàng loạt các dịch vụ chất lượng cao ưu đãi kèm theo
 4. Dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo với tổng đài miễn phí 18001236 luôn hỗ trợ quý khách hàng 24/24

Liên hệ ngay cho chúng tôi tại cửa hàng Trung Tâm BảoHànhOne gần nhất để được hỗ trợ sớm nhất bạn nhé!

Thảo Trân 16.9.19

Xem bảng giá Thu gọn

Vỏ Full HP DV6

690,000₫

Vỏ full HP DV7

690,000₫