Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Vỏ LG Gram 14T90N590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ LG Gram 14Z90N590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ LG Gram 15Z90N590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ LG Gram 17Z90N590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ LG Gram Thin 15Z975-U.AAS7U1590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ LG Gram Thin 13Z980-U.AAW5U1590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ LG Gram 14Z960-G590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ LG Gram 15Z960-G590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG 11T740590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG 13Z935590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG 13Z940590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG 13ZD940590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG 13ZD940590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG 14U530590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG A505590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG A510590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Aurora Xnote S430590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Aurora Xnote S530590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG B530K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG E500590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG G.AX7HK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GE3CK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GH50K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z940590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z950590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z960590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z970590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z975590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 14Z950590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 14Z960590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 14Z970590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 15Z950590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 15Z960590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 15Z970590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GRAM 15Z975590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GT50K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GX30K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GX50K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GX58K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GX59K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GX5GK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GX5SK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GX70K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG GX7HK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG KH50K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG KT5DK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG KX50K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG LX10K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG LX15K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG LX1FK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG LX20K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG MFS5L590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG P220590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG P300590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG PH70K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG PH7OK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG PT70K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG RFLGL590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG S900590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG UT50K590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Xnote A530590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Xnote N450590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Xnote N550590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Xnote P210590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG XNote P330590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Xnote R405590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Xnote Z330590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Xnote Z350590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Xnote Z430590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG Xnote Z450590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Laptop LG X Note R400590,000890,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn

Vỏ LG 16Gb

1,490,000₫

Vỏ LG 2 Side Hdmi2

1,490,000₫

Vỏ LG 360 Cam

1,490,000₫