Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Vỏ MSI Creator 17890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Creator 8RF-450US890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Essential GL73 8RD-282890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE66 Raider890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GF63890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GF63 8RC- 211IN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GF63 8RC-239IN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GF63 8RD-066890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GF63 8RD-078IN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GF72VR651890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62M 7RD-1407890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62M 7RDX-2070890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL63 8RC-068890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL63 8RC-069890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL63 8RD-067890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL63 9SD-1041IN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL72M 7RDX-800890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL73890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL73 8RC-032890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL73 8RD-201890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL73 8RD-282890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GS66 Stealth890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GT76 DT-9SG Titan890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GV62 8RC-035890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GV62 8RD-034890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GV62 8RD-200890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GV72 8RE-007890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Leopard GP73 609890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Modern 14 A10M890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Modern 15 A10RB890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI PS42 8M-064890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI PS42 8RB-059890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI PS42 8RB-060890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI PS42 8RB-243IN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI PS42 PS42064890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI PS63 Modern 8RC890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Raider GE63890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Raider GE63VR890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Raider GE73890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI ROG Strix XPC890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Stealth GS65890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Stealth GS65 THIN-050890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Stealth GS65 THIN-068890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Stealth GS73890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Summit B14890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Summit B15890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Summit E14890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI Summit E15890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI WS63019 8SJ-019890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI XPC GL73890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR400890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR42890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR420890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR43 6M890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR460890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR600890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR61890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR62890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR640890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR70890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR700890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CR72890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CX420890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CX70 2OD890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CX70 2PF890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CX70 2QF890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CX700 020US890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CX700 053US890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CX72 6QD890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CX72 6QL890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI CX72 7QL890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI EX460 037XVN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI EX460X 003VN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI FX400890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI FX400 069XVN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI FX400 1481890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI FX600 MX 0113890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE40 2PC890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE63VR 7RE 088XVN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE63VR 7RF890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE63VR 7RF 004CN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE70890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE72MVR 7RG890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE72VR 6RF890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE72VR 6RF16H21890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE72VR 7RF890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE73 8RF 249VN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE73VR 7RE 068CN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GE73VR 7RF890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GF62VR 7RF890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GF72VR 7RF890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62M 7RD 1407890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62M 7RD 223CN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62M 7RDX 1642CN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62M 7REX 1252CN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62M 7REX 1650CN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62M 7REX 1896US890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62MVR 7REX 1214CN890,0001,290,00006-24 Tháng
Vỏ MSI GL62MVR 7RFX890,0001,290,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn