Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Vỏ Samsung Galaxy Book Flex 5G790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book S (2020)790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Chromebook790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book Flex Alpha790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book Ion 15790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book Ion 13790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book Flex 15790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book Flex 13790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Chromebook 4+590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Chromebook 4590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book S590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP355E5C-A01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung ChromeBook XE50590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Spin 7 NP730QAA590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP730QAA-K01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung ChromeBook 3 XE501C13-K01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung ChromeBook Plus XE520QAB-K02US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung ChromeBook Plus XE521QAB-K01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NoteBook 5 NP550XTA-K01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung ChromeBook XE500C13590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung 3 NP300V5A-A03590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book W720NZKB590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book SM-W720NTKBXAR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Z NP850XAC-X01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung ATIV Book NP930X2K-K02US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book SM-W720NZKAXAR590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP900X3T-K01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP300E5E-A04IN590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP530U4C-S06IN590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP800G5M-X01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP800G5M-X02US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP270E4E-K01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP900X5L-K02US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP930QAA-K01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP900X5T-K01US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Galaxy Book590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung ChromeBook 3590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung 9-NP900X3N-K04US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung 5-NP500R5L-M02US590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book 4 NP470R5E790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book 5 NP540U4E790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book 6 NP680Z5E790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ book 7 NP740U3E790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book 8 NP870Z5G790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book 8 NP880Z5E790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book 9 Lite NP915S3G790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book 9 NP940X5J790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book NP270E4E790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book NP270E5E790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book NP270E5U790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book NP270E5V790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book NP930X2K790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Ativ Book NP930X5J790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Chromebook Plus XE513590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Chromebook Pro XE510590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Chromebook XE500C13590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Notebook 7 Spin NP740U3L590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Notebook 7 Spin NP740U3M590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Notebook 7 Spin NP740U5L590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Notebook 7 Spin NP740U5M590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Notebook 9 Lite NP910S3L590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Notebook 9 Pro NP940X3M590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Notebook 9 Pro NP940X5M590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Notebook 9 Pro NP940Z5L590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Notebook 9 Spin NP940X3L590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP R431590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP905S3G590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP906S3G590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP940X3G590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP-Q430590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NP-R439590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NT301V3A590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NT301V5A590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung NT370590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung P530590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung P560590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung P580590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung P60590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung PV510590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Q1590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Q5328590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Q68590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung Q70590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung QX310590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung QX311590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung QX410590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung QX411590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung QX412590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung QX510590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung QX511590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung QX530590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung QX531590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung R730590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung R780590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung RC711590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung RC720590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung RF711590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung RF712590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Samsung RV711590,000890,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn