Bảng Giá Vỏ Macbook Air

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Bảo Hành - Bảo Dưỡng

Vỏ MacBook Air 20204,000,0006,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MREA2HN/A3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MRE82HN/A3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MREC2HN/A3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MREE2HN/A3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MRE92HN/A3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air Z0UV0HN/A2.800.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MD711HN/A2.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MD760HN/B2.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MJY42HN/A2.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MJVE2HN/A2.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MJVE2LL/A2.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MD712HN/B2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MD760HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MMGF2HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MJVM2HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air A14662.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Air MJVG2HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook A1342 2009 13.3"/ MC207LL1,890,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook A1342 2010 13.3"/ MC516LL1,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook A1534 2015 12.0"/ MF855LL/ MF865LL1,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook A1534 2016 12.0"/ MLHA2LL/ MLHC2LL1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook A1534 2017 12.0"/ MNYF2LL/ MNYG2LL1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1237 2008 13.3"/ MB0031,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1304 2008 13.3"/ MB543/ MB9401,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1304 2009 13.3"/ MC505/ MC233/ MC2341,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1369 2010 13.3"/ MC503/ MC5041,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1369 2011 13.3"/ MC965/ MC9661,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1370 2010 11.6"/ MC505/ MC5061,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1370 2011 11.6"/ MC968/ MC9691,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1465 2012 11.6"/ MD223/ MD2241,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1465 2013 2014 11.6"/ MD711/ MD7121,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1465 2015 11.6"/ MJVM2/ MJVP21,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1466 2012 13.3"/ MD231/ MD2321,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1466 2013 2014 13.3"/ MD760/ MD7611,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1466 2015 13.3"/ MJVE2/ MJVG2/ MMGF2/ MMGG21,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A1466 2017 13.3"/ MQD32/ MQD42/ MQD521,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air Retina A1392 2018 13.3"/ MRE82/ MREA2/ MREE2/ MRE92/ MREC2/ MREF2/ MUQT21,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook White A1181 2006 13.3"/ MA700LL/ MA701LL1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook White A1181 2007 13.3"/ MB061LL/ MB062LL1,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook White A1181 2008 13.3"/ MA254LL/ MA255LL/ MA472LL/ MA699LL/ MB063LL/ MB402LL/ MB403LL/1,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook White A1181 2009 13.3"/ MC240L/ MB881LL1,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook 12 inch MNYK2SA1,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 11 inch1,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 13 inch1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 13 inch 20111,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 13 inch 20171,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 2014 MD711B1,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 2014 MD712B1,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 2015 MJVE2ZP1,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 2015 MJVP21,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 2015 MJVP2ZP1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air 2016 MMGF2 131,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A11851,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A12781,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A13691,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A13701,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A14061,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A14651,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A14661,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air A15341,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MB0031,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MB5431,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MB9401,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC5031,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC503ZP1,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC5041,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC5051,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC5061,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC506LL1,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC9651,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC9661,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC9681,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC968LL1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC968ZP1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC9691,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MC969ZP1,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MD2231,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MD223LL1,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MD223ZP1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MD2241,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MD2311,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MD231LL1,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MD2321,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Air MD232LL1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook MGX921,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook MJY32 20151,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook MK4M2 20151,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn