Bảng Giá Vỏ Macbook Pro

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Bảo Hành - Bảo Dưỡng

Vỏ MacBook Pro 13-inch 20204,000,0006,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MVVK2LL3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MVVJ2LL3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MR932HN/A3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MR962HN/A3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MR9Q2HN/A3.000.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro Z0UM8HN/A2.800.0004.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro Z0UC4HN/A2.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MK472HN/A2.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MGX82HN/A2.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MNQF2LL/A2.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MPXQ2/R22.500.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MD101HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MJLQ2HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MLW72HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MF839HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MLW82HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ MacBook Pro MLL42HN/A2.000.0003.900.000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 10.21,890,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 10.2 20121,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 11.1 20141,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 11.21,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 11.2 20141,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 11.31,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 11.3 20141,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 11.4 20151,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 11.5 20151,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 12.1 20151,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MC7241,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MD1011,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MD1021,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MD3131,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MD3141,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 13.3 20161,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 14.2 20171,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 14.3 20171,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MC7211,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MC7231,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MD1031,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MD1041,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MD3181,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 15 MJLT21,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 15.1 20181,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 15.2 20181,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 17 Inch MC7251,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 17 Inch MD3111,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 2015 MF8391,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 2015 MF8401,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro 2015 MF8411,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro A13981,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro A14251,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro A15021,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro GMX721,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro GMX821,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro GMX921,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro GMXA21,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro GMXC21,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC0241,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC3711,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC3721,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC3731,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC7001,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC7211,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC7231,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC7241,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC7251,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MC9751,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD1011,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD1021,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD1031,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD1041,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD2121,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD3111,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD3131,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD3141,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD3181,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MD3221,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MF839ZPA1,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MF840ZPA1,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MF841ZPA1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MGX721,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MGX72ZP1,690,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MGX821,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MGX82ZP1,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MGX921,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MGX92ZP1,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MGXA21,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MGXC21,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MGXC2ZP1,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MPTR21,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MPXR21,490,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MPXT21,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MPXV21,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro MPXX21,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch MD2121,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch MD2131,390,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch MD6621,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch ME8641,290,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch ME8651,590,0002,900,000Vỏ chỉ bao Zin đẹp tại chỗ

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn