Mua Điện Thoại LG Giá Cao

Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này.

Mua Điện Thoại LG Giá Cao

 Bảng Giá Thu Mua Điện Thoại LG Giá Cao

  1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường 
  2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường
  3. Máy cũ hư màn hình, hư pin, hư mainboard, v.v. tiêu chí " Mua Nhanh - Bán Lẹ" báo giá nào mua giá đó
  4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903612369 hoặc 0914640360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua LG Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao LG Q92Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K31Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Aristo 5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Harmony 4Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q61Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Stylo 6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG VelvetThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Folder 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Style 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q51Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG W10 AlphaThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K41SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K51SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K61Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V50S ThinQ 5GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG G8X ThinQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q70Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K50SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K40SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K30 2019Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X2 2019Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Stylo 5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG W30 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG W10Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG W30Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X4 (2019)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K12+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V60 ThinQ 5GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG G8s ThinQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V50 ThinQ 5GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K40Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K50Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q60Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG G8 ThinQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q9 OneThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q9Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V40 ThinQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG CandyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG G7 OneThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG G7 FitThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q8 (2018)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Signature Edition (2018)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K11+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Stylo 4Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X5 (2018)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q Stylus+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q Stylus aThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q StylusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V35+ ThinQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V35 ThinQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q7+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q7aThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q7Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K30Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K9Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X4Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V30S+ ThinQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V30S ThinQThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K8 (2018)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K10a (2018)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K10+ (2018)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K10 (2018)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X4+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Signature EditionThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V30+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V30Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q8Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q6aThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Q6+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG G6+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X500Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X ventureThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Stylo 3 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X power2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X400Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG G6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X300Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Stylus 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K3 (2017)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K8 (2017)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K10 (2017)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG UThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V34Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG V20Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X SkinThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Stylus 2 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X StyleThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X PowerThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X ViewThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG G5 SEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG G5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG K8Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG Stylus 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao LG X screenThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường

Chuyên thu mua điện thoại LG

Chúng tôi - Trung Tâm Bảo Hành One chuyên thu mua điện thoại LG với các hiện trạng:

- Điện thoại LG model cũ tồn kho tại các cửa hàng nhỏ lẻ hoặc các trung tâm mua bán điện thoại di động

- Điện thoại LG hỏng quá nặng không thể sửa chữa, có thể là những lỗi quá nghiêm trọng tại các linh kiện quan trọng nhất như: màn hình, pin, main,...

- Thu mua điện thoại LG bạn sở hữu nhưng không hứng thú sử dụng thì mang đến ngay cho chúng tôi - Trung Tâm Bảo Hành One ngay đi


Thông tin cần tra cứu khi thực hiện quy trình thu mua điện thoại LG

Khi bạn đồng ý thực hiện quy trình thu mua với chúng tôi, đây là những thông tin quan trọng giúp chúng tôi đưa ra mức giá thu mua thật phù hợp với chiếc điện thoại LG của bạn:

- Đời máy: bao gồm Model cũng như năm sản xuất, nếu là những dòng máy mới được tung ra thị trường thì đương nhiên mức giá thu mua có thể lên đến 90% mức giá bán hiện tại trên thị trường

- Màu sắc của máy: có thể nói bề ngoài là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu cho mức giá thu mua!! Bạn biết đấy các màu thịnh hành thì đương nhiên mức giá cũng được nâng lên kha khá rồi

- Dung lượng của máy: dung lượng càng cao thì mức giá thu mua càng tăng đấy mọi người ơi

- Tình trạng hiện giờ của máy: điện thoại LG của bạn hư hỏng, trầy xước hay liên tục gặp những lỗi quá nghiêm trọng thì mức giá thu mua cũng được cân bằng nha mọi người

- Xuất xứ: máy được sản xuất tại đâu cũng ảnh hưởng ít nhiều đến mức giá thu mua ấy nha mọi người

- Phụ kiện kèm theo: điện thoại LG của bạn còn đầy đủ phụ kiện kèm theo chứ!! Nếu có thì mức giá thu mua khá cao đấy

Vài lý do bạn phải thực hiện dịch vụ thu mua

- Bạn được tặng một chiếc điện thoại LG nhưng không có nhu cầu sử dụng, dịch vụ thu mua điện thoại LG của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo cho bạn đấy

- Bạn đang sử dụng LG và muốn lên đời một chiếc điện thoại mới, vậy dịch vụ thu mua điện thoại LG của chúng tôi sẽ góp vốn cho bạn đấy

- Bạn đang cần tiền mong muốn có ngay, dịch vụ thu mua điện thoại LG của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo cho bạn

Quy trình thu mua điện thoại LG chuyên nghiệp nhanh chóng

Chúng tôi - Trung Tâm Bảo Hành One luôn chủ trương mang đến quy trình thu mua điện thoại LG nhanh chóng và cực kỳ chuyên nghiệp với mức giá luôn làm hài lòng bạn

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin thu mua từ khách hàng. Khách hàng khi muốn thực hiện thu mua cần cung cấp các thông tin như: model, màu sắc, ngoại hình, hiện trạng,.. để có thể đưa ra được mức giá thu mua phù hợp nhất

- Bước 2: Các kỹ thuật viên trực tiếp kiểm tra tình trạng máy ngay trước sự chứng kiến của khách hàng

- Bước 3: Bạn đồng ý với mức giá thu mua mà chúng tôi đưa ra, ngay lập tức thanh toán 1 lần duy nhất với mức giá luôn làm hài lòng bạn

Sự An Tâm Của Khách Hàng Là Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Xem thêm icon arrow
Khách hàng tại Bảo hành One
bình luận trên bài viết “

Viết bình luận