Mua Điện Thoại Samsung Giá Cao

Giảm giá hôm nay
Mua điện thoại Samsung giá cao quận 12
1,290,000₫ 1,548,000₫
Giảm giá hôm nay
Mua điện thoại Samsung quận Thủ Đức
1,290,000₫ 1,548,000₫

Mua Điện Thoại Samsung Giá Cao

Bảng Giá Thu Mua Điện Thoại Samsung Giá Cao

 1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường 
 2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường
 3. Máy cũ hư màn hình, hư pin, hư mainboard, v.v. tiêu chí " Mua Nhanh - Bán Lẹ" báo giá nào mua giá đó
 4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903612369 hoặc 0914640360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Samsung Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5GThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Note 20Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M01 CoreThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M01sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M31sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M01Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A21sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J2 Core 2020Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M11Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A31Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M21Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S20+Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S20 UltraThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Z FlipThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S20Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M31Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S10 LiteThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Note 10 LiteThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A51Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A71Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung W20 5GThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A70sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A20sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M10sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M30sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A50sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A30sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A10sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Note 10+Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Note 10Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M40Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A80Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A2 CoreThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A70Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A20Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A10Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A30Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy FoldThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S10eThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A50Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S10+Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S10Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M30Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M20Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy M10Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A8sThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung W2019Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J4 CoreThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A9 (2018)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A7 (2018)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J6+Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J4+Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J2 CoreThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy On8 (2018)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Note 9Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy On6Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A8 StarThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J8Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J6Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J4Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A6+Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A6Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J7 DuoThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J7 Prime 2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S9+Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S9Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J2 (2018)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy On7 PrimeThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A8+ (2018)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J2 (2017)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Note 8Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J7 NxtThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy On MaxThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J5 ProThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J7 MaxThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J7 ProThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Z4Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S8+Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S8Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy C7 ProThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J2 AceThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J1 (4G)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A7 (2017)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy A5 (2017)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy C9 ProThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy On NxtThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy On8Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J5 PrimeThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Folder 2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J7 PrimeThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Z2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy Note7Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy On7 ProThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy On5 ProThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J2 (2016)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S7 ActiveThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J3 ProThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J7 (2016)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy J1 (2016)Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Samsung Galaxy S7 EdgeThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường

Các loại điện thoại Samsung cần thu mua

 • Thu mua điện thoại Samsung Galaxy J7, J5 Prime, Samsung A5, A7, A9 Pro, Samsung Galaxy S8, S8 Edge , Samsung Note 5, Samsung S7 Edge, Samsung 2017, 2016, 2018...
 • Thu mua điện thoại Samsung các đời máy: Samsung J2, J3 pro, Samsung galaxy note FE, Samsung galaxy A8, A8 + (2018), Samsung galaxy Note 9, Samsung galaxy note 8, Samsung A7, Samsung J7 pro, Samsung galaxy S8 plus, Samsung galaxy S8, Samsung C9 pro, Samsung J7 +
 • Chuyên thu mua điện thoại Samsung mới 100%, điện thoại fullbox, nguyên seal, hết bảo hành
 • Thu mua điện thoại Samsung cũ đã qua sử dụng còn nguyên phụ kiện
 • Thu mua từ cửa hàng, cá nhân doanh nghiệp
 • Thu mua hàng xả, hàng tồn kho, hàng trưng bày từ các cửa hàng bán lẻ
 • Thu mua điện thoại samsung tận nơi tại khu vực TP HCM: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Bình Chánh, Quận Bình Thạnh, Quận Phú nhuận

Thu mua điện thoại Samsung giá cao

Điều kiện thu mua điện thoại Samsung

Khi gửi tình trạng máy cho chúng tôi, khách hàng vui lòng gửi các thông tin sau để chúng tôi dễ dàng định giá thu mua hơn:

 • Đời máy Samsung (Note 5, Note 8, Note 10, S8, S10, A5, A7,…)
 • Màu sắc của máy (đen, hồng, trắng,…)
 • Dung lượng máy (8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB,…)
 • Tình trạng hiện tại của máy (nứt màn hình, hư main, trầy xước, vô nước, đã bao giờ qua sửa chữa hay chưa,…)
 • Xuất xứ (Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ,…)
 • Phụ kiện kèm theo máy (củ sạc, dây sạc,…)

Thu mua điện thoại Samsung giá cao

Lý do muốn bán điện thoại Samsung

 • Bạn được tặng một chiếc điện thoại mới nhưng không có nhu cầu sử dụng
 • Bạn muốn đổi điện thoại đời mới nhất để trải nghiệm tốt hơn
 • Bạn cần tiền gấp mà đăng bán điện thoại thì phải chờ đợi rất lâu

Vậy hãy bán ngay điện thoại cho chúng tôi – Trung tâm bảo hành One, chuyên thu mua điện thoại Samsung uy tín

Thu mua điện thoại Samsung giá cao

Thu mua điện thoại Samsung tại Trung tâm bảo hành One

 • Hỗ trợ thu mua lên tới 80% giá gốc
 • Cam kết bảo mật thông tin khách hàng, xoá hết mọi thông tin trong máy sau giao dịch
 • Sau quá trình giao dịch, mọi vấn đề bên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm
 • Thu mua máy không cần bảo hành
 • Dựa vào kinh nghiệm hoạt động lâu năm, chúng tôi biết mức giá thu mua thị trường và đưa ra mức giá tốt nhất cho bạn
 • Không kì kèo, ép giá khách hàng
 • Kiểm tra, định giá, thu mua nhanh chóng không tốn nhiều thời gian
 • Thanh toán tiền mặt tại chỗ hoặc chuyển khoản
 • Nếu bạn không có thời gian thì có thể báo trước tình trạng máy qua tổng đài hoặc chat box để nhân viên định giá, sau đó chúng tôi sẽ tới tận nhà thu mua, bạn không cần mất công đi lại

Nguyên Hoàng PR 09.09.2020

Bạn đang lo lắng, rầu rĩ khi muốn mua máy mới và không muốn xài điện thoại cũ nữa, bạn muốn bán máy cũ với giá cao nhưng không biết nơi đâu và đảm bảo tại TP. Hồ Chí Minh, bạn muốn xài ngay máy mới với chi phí thấp nhất...

Với chương trình đặc biệt tại Trung Tâm BảoHanhOne "Thu cũ đổi mới - Giá cao sốt dẻo - Hưởng trọn Ưu đãi" chuyên thu mua tất cả các điện thoại Samsung giá cao,...  Bên cạnh đó với các điều kiện, tình trạng sau máy của bạn sẽ được thu mua với giá cao nhất.

 

Tại sao bạn nên chọn Trung Tâm BảoHanhOne?

 1. Hiện nay, trên thị trường thu mua điện thoại cũ tại TP Hồ Chí Minh có khá nhiều đơn vị khác nhau. Nhưng tới với Trung Tâm BảoHanhOne, bạn sẽ hoàn toàn cảm thấy hài lòng về quyết định của mình.
 2. Đa dạng các tình trạng máy thu mua

Đơn vị sẽ tiến hành thu mua giá cao với các điện thoại có tình trạng như sau:

 1. Điện thoại mới chưa qua sử dụng nhưng bị trôi bảo hành.
 2. Điện thoại mới 100% trả góp cần thanh lý.
 3. Điện thoại cũ chưa bị trầy xước, vỏ đẹp.
 4. Điện thoại cũ vỏ cấn móp, màn hình bị trầy xước.
 5. Điện thoại bị bể màn hình.
 6. Điện thoại hư main.
 7. Điện thoại vô nước, rớt bể, không lên nguồn.
 8. Điện thoại dính tài khoản micloud, tài khoản Google, icloud.
 9. Điện thoại bị khóa nhà mạng không unclock được.

Với sự đa dạng trong các trường hợp thu mua, áp dụng cho nhiều loại máy khác nhau, tất cả đã góp phần đáp ứng được nhu cầu của thị trường, khách hàng.

Quy trình thu mua dễ dàng

Hiện tại, Trung Tâm BảoHanhOne đang áp dụng quy trình thu mua khá đơn giản, dễ dàng và thuận lợi cho khách hàng.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng.

Khách hàng có thể dễ dàng gửi thông tin về máy như model, ngoại hình máy, tình trạng chức năng,… tới cho cửa hàng bằng cách đến thẳng trực tiếp địa chỉ của shop hoặc gọi điện thông qua hotline.

Bước 2: Dựa trên những thông tin khách hàng cung cấp, Quang Minh sẽ báo khoảng giá cho khách hàng.

Bước 3: Đơn vị sẽ tiến hành nhận máy và test máy trực tiếp trước mặt của khách hàng khi được sự chấp thuận.

Bước 4: Định giá và báo giá với số tiền cụ thể. Nếu khách hàng ok thì hai bên sẽ tiến hành giao dịch, khách giao điện thoại, cửa hàng thực hiện thanh toán.

Với quy trình thu mua nhanh gọn, thanh toán ngay một lần khi thỏa thuận, đã mang lại sự hài lòng cho mọi khách hàng khi tới với đơn vị.

Thu mua điện thoại với giá cao nhất:

 1. Một tiêu chí nữa không thể bỏ qua đó chính là giá. Ai cũng mong mình sẽ bán được chiếc điện thoại cũ với giá cao.
 2. Vậy thì Trung Tâm BảoHanhOne chính là nơi bạn cần đến. Cửa hàng sẽ thu mua điện thoại của bạn dựa trên thực trạng hiện tại của chiếc điện thoại đó với mức giá hợp lý.
 3. Đồng thời, đến với nơi đây, khách hàng không bao giờ bị ép giá, giá luôn đảm bảo lợi ích cho khách hàng, tuân theo tiêu chí thuận mua vừa bán.
 4. Với những ưu điểm trên thì nơi đây xứng đáng là địa chỉ thu mua điện thoại cũ giá cao tại TP Hồ Chí Minh để bạn bán chiếc điện thoại của mình.
 5. Nếu bạn đang có điện thoại cũ cần bán thì còn chần chừ gì nữa mà không đến thẳng trực tiếp địa chỉ của Trung Tâm BảoHanhOne hoặc nhấc máy gọi theo số hotline 1800 1236 để được báo giá tốt nhất.

Trung Tâm BảoHanhOne – Phục Vụ Khách Hàng Tận Tâm

 KIM QUY

27.8.2019

 

Xem thêm icon arrow
Khách hàng tại Bảo hành One
bình luận trên bài viết “

Viết bình luận