Bảng Giá Thu Mua Điện Thoại Sky Giá Cao

 


Hình Thức Thu Mua

  1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường bán ra. Ví dụ: Máy bán 10,000,000 thu lại với giá 8,000,000.
  2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường bán ra
  3. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa icloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 20% - 30% giá thị trường bán ra
  4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903 612 369 hoặc 0914 640 360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Sky Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao Pantech FlexThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Pantech MarauderThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Pantech PerceptionThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Pantech RenueThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Pantech VYBEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky 840SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A820Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A830Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A606Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A710Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A730Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A760SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A760Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A770KThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A780Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A800SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A830 SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A840Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A850Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A860Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A870Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A880Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A890Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A900Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A910Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky A920Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky ELite 5.0LWThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky ELite 5.5L PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky ELite 6.0L PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky ELite 7.0LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky ELite PHotOProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Fuego 4.0DThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Fuego 4.5DThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Fuego 5.0 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky HD9500Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum 6.0Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum 7.0 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky T100KThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky v950Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky v955Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Vega Iron A870SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Vega S5 A840 SPThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Vega 850LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Vega Iron 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Vega No 6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Vega Iron 2 A910SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Thu Mua Giá Cao Pantech V955Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Thu Mua Giá Cao Pantech V950Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Coolpad Thu Mua Giá Cao SkyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Coolpad Thu Mua Giá Cao Sky Mini E560Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Pantech Vega Secret Up A900LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Pantech Vega Iron A870SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Pantech Vega Iron 2 A910SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum A4Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum OThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum A57Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum B4Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum M5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum UnoThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum E5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum F5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum G5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum G55Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum XThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Elite A55Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Elite T6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Elite A5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Tank2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Flip2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky PandaThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky F2 PrimeThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky MusicThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky F3PThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky PocketThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky F1 PrimeThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum 4.0Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum 5.0PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky TorchThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum D5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum A55Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky Platinum 5.0MThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sky VegaThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Vega Thu Mua Giá Cao Sky A890Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)