Mua Điện Thoại Sony Giá Cao

Giảm giá hôm nay
Mua điện thoại Sony giá cao quận 6
690,000₫ 828,000₫

Mua Điện Thoại Sony Giá Cao

Bảng Giá Thu Mua Điện Thoại Sony Giá Cao

 1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường 
 2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường
 3. Máy cũ hư màn hình, hư pin, hư mainboard, v.v. tiêu chí " Mua Nhanh - Bán Lẹ" báo giá nào mua giá đó
 4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903612369 hoặc 0914640360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Điện Thoại Sony Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia 8 LiteThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia 10 IIThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia 1 IIThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia L4Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia 8Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia 5Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia AceThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia 1 Professional EditionThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia 1Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia L3Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia 10 PlusThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia 10Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XZ3Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XA2 PlusThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XZ2 PremiumThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XZ2 CompactThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XZ2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia L2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XA2 UltraThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XA2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia R1 PlusThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia R1Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XA1 PlusThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XZ1 CompactThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XZ1Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia L1Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XA1Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XA1 UltraThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XZsThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XZ PremiumThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia X CompactThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XZThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E5 DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E5Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XA UltraThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia X DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia X Performance DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia X PerformanceThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XA DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia XAThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z5 DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z5 CompactThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z5 Premium DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia M5 DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia C5 Ultra DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia M5Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia C5 UltraThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z4vThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z3+ DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z3+Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia M4 Aqua DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia A4Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z4Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia J1 CompactThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E4 DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E4Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia C4 DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia C4Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia M4 AquaThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E4g DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E4gThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z3 DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E3 DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z3 CompactThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z3Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E3Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia M2 AquaThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia C3 DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia C3Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z2aThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia T3Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia A2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia ZL2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia M2 DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia M2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z2Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia T2 Ultra dualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia T2 UltraThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E1 dualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E1Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z1SThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z1 CompactThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z1 fThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z1Thu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Z UltraThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia CThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia M dualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia AThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia ULThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia ZRThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia LThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia ZLThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia SPThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia EThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia ZThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia E DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia Tipo DualThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia tipoThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Sony Xperia MiroThu Mua 80% Giá Bán Trên Thị Trường

Chúng tôi cần mua điện thoại Sony cũ

 • Máy bị vô nước, hư main, cháy main
 • Máy cũ không sử dụng được, linh kiện nguyên zin chưa từng sửa chữa
 • Máy chết nguồn, sập nguồn
 • Máy bị vỡ màn hình, mặt kính, móp gãy vỏ lưng
 • Máy mới còn bảo hành, nguyên seal, full box
 • Máy được xách tay từ nước ngoài về
 • Linh kiện điện thoại Sony nguyên zin

Thu mua điện thoại Sony giá cao

Giá thu mua điện thoại Sony cũ

Điện thoại để lâu không sử dụng sẽ khiến chung bị hỏng. Lúc này nó trở nên mất giá trị, trở thành rác trong nhà bạn, gây bừa bộn cho nhà bạn. Hoặc thay vì để chúng tồn tại không ý nghĩa thì hãy bán chúng đi để được sử dụng vào mục đích khác có ích hơn. Khi chi phí sửa chữa còn nhiều hơn chi phí mua một chiếc điện thoại mới, vậy sao không chọn bán chúng?

Hiện nay có rất nhiều nơi thu mua và mức giá cả thu mua không giống nhau. Bạn đang tìm nơi uy tín nhận mua điện thoại Sony tại TP HCM? Bạn đang tìm nơi thanh lý điện thoại Sony giá cao? Tại sao không chọn bán tại Trung tâm bảo hành One?

Chúng tôi – Trung tâm bảo hành One – hoạt động lâu năm với tiêu chí đặt mong muốn khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi nhận thanh lý số lượng từ nhỏ tới lớn các loại máy điện thoại Sony với giá thu mua lên tới 80%. Gọi ngay tới tổng đài của chúng tôi để báo tình trạng máy, chúng tôi sẽ định giá sơ lược, khách hàng vẫn có thời gian suy nghĩ quyết định bán hay không sau khi chúng tôi báo giá. Đến với chúng tôi bạn sẽ cảm thấy hài lòng và an tâm tuyệt đối. Vừa có thêm một khoản thu, vừa thanh lý được “rác” công nghệ.

Thu mua điện thoại Sony giá cao

Lợi ích của khách hàng khi bán máy tại Trung tâm bảo hành One

 • Thuận mua vừa bán, nhân viên vui vẻ lịch sự, không kì kèo ép giá
 • Cam kết đưa ra mức giá cao nhất có thể cho máy
 • Dịch vụ thu mua tại nhà tiện lợi cho khách hàng
 • Thu mua tại tất cả các quận trong TP HCM và ngoại tỉnh như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai

Thu mua điện thoại Sony giá cao

Quy trình thu mua điện thoại Sony cũ giá cao

Bước 1: Khách hàng có thể báo tình trạng máy qua hotline tổng đài hoặc chatbox messenger, zalo trên website chúng tôi. Hoặc chúng tôi sẽ tới tận chỗ khách hàng để kiểm tra máy

Bước 2: Khách hàng đem máy tới công ty (nếu khách hàng không lựa chọn dịch vụ thu mua tại nhà)

Bước 3: Báo giá thu mua với khách hàng, khách hàng có thể thoải mái suy nghĩ có quyết định bán hay không

Bước 4: Nếu khách hàng đồng ý bán chúng tôi sẽ thanh toán tại chỗ đúng với phương châm “mua nhanh – bán lẹ”. Khách hàng có thể lựa chọn chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt

Nguyên Hoàng PR 09.09.2020

Chuyên thu mua điện thoại Sony cũ, mới với đầy đủ các dòng từ cao đến thấp với mức giá phải chăng. Nhận thanh lý điện thoại Sony với số lượng lớn, thu mua với phương châm "Thuận Mua Vừa Bán", không kì kèo ép giá, thanh toán một lần duy nhất, mức giá thu mua hợp lý.

Thu mua điện thoại Sony tại các nguồn

- Sony cũ tồn kho từ các ông lớn: Thế Giới Di Động, FPT, CellphoneS,...

- Thu mua điện thoại Sony hàng xách tay: các mặt hàng chỉ phân phối tại nước ngoài, hàng xách tay chính hãng

- Thu mau điện thoại Sony second-hand: thu mua điện thoại Sony đã qua sử dụng, mức giá thay đổi tùy theo tình trạng của máy

- Thu mua điện thoại Sony tại các cửa hàng cầm đồ và thanh lý đồ cũ: nhận thu mua các dòng điện thoại Sony ngay tại kho bãi thanh lý đồ cũ, mức giá thay đổi tùy theo tình trạng thực của máy (sẽ có kỹ thuật viên chuyên nghiệp đến kiểm tra và thẩm định giá)

- Thu mua điện thoại Sony tại các cửa hàng bán điện thoại di động nhỏ lẻ: thu mua nhanh chóng các dòng điện thoại Sony tồn kho của các cửa hàng chuyên phân phối sỉ lẻ điện thoại si động

- Thu mua điện thoại Sony tại hầu hết các quận, huyện nằm trên địa phận Thành Phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, quận Bình Tân, quận Bình Chánh, quận Tân Bình

Thu mua điện thoại Sony với các hiện trạng

Bạn sở hữu một chiếc điện thoại Sony cũ và mong muốn lên đời, mang đến cho chúng tôi - Trung Tâm Bảo Hành One ngay đi. Chuyên nhận thu mua điện thoại Sony các hiện trạng: 

- Thu mua điện thoại Sony nguyên Seal, chưa Active: vẫn còn đầy đủ linh kiện, hộp đầy đủ và cáp sạc

- Thu mua điện thoại Sony bị các lỗi hỏng khá nặng: hỏng màn hình, hỏng pin, hỏng Main,...

- Thu mua điện thoại Sony cũ tại các cửa hàng buôn bán điện thoại nhỏ lẻ, nhận thu mua ngay tại các kho bãi hàng cũ hay hàng tồn kho

Lợi ích không tưởng từ khi thực hiện thu mua tại Trung Tâm Bảo Hành One

- Nếu bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại Sony và mong muốn lên đời thì mang chiếc điện thoại Sony ấy đến với chúng tôi - Trung Tâm Bảo Hành One ngay đi, vừa được một nguồn thu nhập và cũng dễ dàng lên đời hơn

- Đang muốn sở hữu một chiếc điện thoại mới nhưng lại thiếu một khoản, vậy dịch vụ thu mua của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo của bạn rồi

- Điện thoại Sony hỏng quá nặng, thì dịch vụ thu mua điện thoại Sony của chúng tôi là lựa chọn tuyệt vời cho bạn rồi

Hãy đến và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà chúng tôi mang đến cho bạn

 

Xem thêm icon arrow
Khách hàng tại Bảo hành One
bình luận trên bài viết “

Viết bình luận