0
Bảo Hành One tạm nghỉ dịch, cho đến khi có thông báo mới. Rất mong quý khách thông cảm!.

Mua Điện Thoại Vivo Giá Cao

 Bảng Giá Thu Mua Điện Thoại Vivo Giá Cao

  1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường 
  2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường
  3. Máy cũ hư màn hình, hư pin, hư mainboard, v.v. tiêu chí " Mua Nhanh - Bán Lẹ" báo giá nào mua giá đó
  4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903612369 hoặc 0914640360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Vivo Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao Vivo Y17Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y67Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo APEXThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo NEXThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo NEX SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V11iThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V3 MaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V5 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V5 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V5SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V7Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V7 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V9Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V9 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V9 YouthThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X1SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X20Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X20 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X21Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X5 Max PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X5Max PlatinumThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X5VThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X6 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X6SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X6S PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X7Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X7 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X9Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X9 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X9iThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X9LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X9sThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X9s PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y21Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y31Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y53Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y55Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y55SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y65Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y66iThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y69Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y71Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y75Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y75SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y79Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y81Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y83Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y85Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo E3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo E5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo S9Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V1 MAXThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V1MaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X5 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Xplay 3SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y22ilThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y22LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y23LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y27Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y27LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y28LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y29LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y31AThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y33Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y35Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y35AThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y37Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y3tThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y51Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y51eThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y55lThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y622Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y627Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y66Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y927Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y935Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y937Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y91CThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y81iThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V15Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y12Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y91iThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V15 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo S1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y93Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo APEX 2019Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X27Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X27 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Nex 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Nex DualThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z1 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z5xThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Xshot 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Nex 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y97Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo ZThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z10Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z1xThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X21sThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V17 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V17Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y15Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V1730EAThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo U1Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo U10Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V11 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X30Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo IQOOThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo S1 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y11Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y19Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z5iThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y9sThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo U3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo S5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y5sThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo U20Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y91C 2020Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X30 Pro 5GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X30 5GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo iQoo Neo 855Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo U3xThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Nex 3 5GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo iQoo ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo iQoo NeoThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z3xThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y91Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z3 Standard EditionThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X23 Symphony EditionThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y95Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z3 (V1813DA)Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V9 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V11Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z1iThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Nex AThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y53iThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V7+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y25Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Xplay6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Xplay5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y15SThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X5Max+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X5S LThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y22Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo iQoo 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V19Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo V19 NeoThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y50Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y30Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo iQOO Neo 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo iQOO Z1xThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X50 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo X50 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Z6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo Y17 2019Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Vivo S6Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường


Xem thêm