Bảng Giá Thu Mua Điện Thoại Wiko Giá Cao

 

Hình Thức Thu Mua

  1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường bán ra. Ví dụ: Máy bán 10,000,000 thu lại với giá 8,000,000.
  2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường bán ra
  3. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa icloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 20% - 30% giá thị trường bán ra
  4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903 612 369 hoặc 0914 640 360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Wiko Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao Wiko Bloom 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko FeverThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko GatewayThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko HarryThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway PureThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway SignsThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Jerry 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Jerry MaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko KennyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko RobbyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Robby 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Robby 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunny 2 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko TommyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Tommy 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Tommy 2 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Tommy 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U FeelThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U PulseThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Upulse LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko ViewThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 2 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View GoThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View MaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View PrimeThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View XLThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko BloomThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko RidgeThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko RainbowThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Lenny 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko GetawayThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway StarThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Pulp FabThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow UpThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Lenny 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow JamThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Ridge FabThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko K-KoolThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Y80Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko HighwayThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko JimmyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway Pure 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Ridge Fab 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Bloom2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow UP 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow Lite 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow Jam 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Fever 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Pulp 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Pulp Fab 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko SunnyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U Feel LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko WaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko GoaThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko BirdyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LennyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway Star 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Ridge 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Selfy 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunset2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Lenny2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Fever SEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Lenny3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko PulpThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Fever Dual Special Edition In WoodThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko HARRY 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko JERRY 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LENNY 3 MAXThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LENNY 4Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LENNY 4 PLUSThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LENNY 5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko RigdeThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko SUNNY 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunny 3 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Tommy 3 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko TphcmThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U Feel GoThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko UPULSEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko VIEW 2 GOThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko VIEW 2 PLUSThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 3 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View Y60Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 3 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 4 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U Pulse LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Jerry 4Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View Max 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunny 4 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Robby 2 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 2+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunny 4+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)