Mua Điện Thoại Wiko Giá Cao

Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này.

Mua Điện Thoại Wiko Giá Cao

 Bảng Giá Thu Mua Điện Thoại Wiko Giá Cao

 1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường 
 2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường
 3. Máy cũ hư màn hình, hư pin, hư mainboard, v.v. tiêu chí " Mua Nhanh - Bán Lẹ" báo giá nào mua giá đó
 4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903612369 hoặc 0914640360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Wiko Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao Wiko Bloom 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko FeverThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko GatewayThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko HarryThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway PureThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway SignsThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Jerry 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Jerry MaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko KennyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko RobbyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Robby 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Robby 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunny 2 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko TommyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Tommy 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Tommy 2 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Tommy 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U FeelThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U PulseThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Upulse LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko ViewThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 2 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View GoThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View MaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View PrimeThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View XLThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko BloomThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko RidgeThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko RainbowThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Lenny 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko GetawayThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway StarThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Pulp FabThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow UpThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Lenny 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow JamThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Ridge FabThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko K-KoolThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Y80Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko HighwayThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko JimmyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway Pure 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Ridge Fab 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Bloom2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow UP 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow Lite 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow Jam 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Fever 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Pulp 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Pulp Fab 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko SunnyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U Feel LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko WaxThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Rainbow 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko GoaThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko BirdyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LennyThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Highway Star 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Ridge 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Selfy 4GThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunset2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Lenny2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Fever SEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Lenny3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko PulpThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Fever Dual Special Edition In WoodThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko HARRY 2Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko JERRY 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LENNY 3 MAXThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LENNY 4Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LENNY 4 PLUSThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko LENNY 5Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko RigdeThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko SUNNY 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunny 3 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Tommy 3 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko TphcmThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U Feel GoThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko UPULSEThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko VIEW 2 GOThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko VIEW 2 PLUSThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 3 ProThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View Y60Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 3 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 4 LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko U Pulse LiteThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Jerry 4Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View Max 3Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunny 4 PlusThu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Robby 2 2017Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko View 2+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Wiko Sunny 4+Thu Mua 80% Giá Trên Thị Trường

Chuyên thu mua các dòng điện thoại Wiko U-feel, điện thoại Wiko Ridge, điện thoại Wiko K-Kool,…

Chúng tôi nhận thu mua điện thoại Wiko

 • Thu mua điện thoại bị vỡ màn hình, mặt kính
 • Thu mua điện thoại cũ đã qua sử dụng, không cần đủ phụ kiện
 • Thu mua điện thoại bị sụp nguồn, mất nguồn, không khởi động được nguồn
 • Thu mua điện thoại bị chai pin, pin tụt nhanh chóng, thân máy hay bị nóng
 • Thu mua điện thoại bị hỏng main

Vì sao nên bán điện thoại?

     Khi bạn được tặng một chiếc điện thoại mới nhưng không có nhu cầu sử dụng vì hiện tại bạn đang sử dụng một chiếc điện thoại khác. Nhưng nếu để điện thoại không sử dụng sẽ khiến chất lượng của chúng mau chóng giảm xuống, dễ hư hỏng, uổng phí đi một chiếc điện thoại, chúng chân chính trở thành rác thải trong nhà bạn. Hoặc để lâu hơn nữa thì điện thoại xuống giá, tới lúc muốn bán giá đã xuống cực thấp, không như bạn mong muốn. Vì thế, thay vì để điện thoại trở nên vô dụng lãng phí, bạn có thể bán nó cho chúng tôi, tại Trung tâm bảo hành One bạn không cần lo lắng vấn đề bị ép giá. Chúng tôi cam kết thu mua đúng với giá thị trường, lên tới 80% giá gốc. Không chỉ giải quyết được một chiếc điện thoại không cần, bạn còn có thể kiếm được thêm một khoản thu.

     Bên cạnh việc thu mua điện thoại mới full box, nguyên seal, chúng tôi còn thu mua các loại điện thoại đã qua sử dụng, chỉ hư hỏng nhẹ một vài chỗ đều được thu mua với giá rất cao. Nếu bạn bán điện thoại cũng đồng nghĩa với việc bạn đã tạo cơ hội cho một người khác được tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại của bạn, hoàn thành nhiệm vụ của nó

Một số lưu ý khi bán điện thoại Wiko

Để có thể bán được điện thoại với giá cao bạn nên:

 • Vệ sinh máy sạch sẽ, tạo thiện cảm với nơi thu mua, có thể giúp giá thu mua nâng cao lên được một chút
 • Nắm rõ thông tin máy như model, tình trạng hư hỏng,… để tiết kiệm thời gian khi tiến hành giao dịch thu mua
 • Tìm hiểu quy trình thu mua trước của trung tâm, bạn sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Ví dụ như có một số trung tâm sẽ thu mua tận nhà, bạn không cần phải vất vả tới tận trung tâm

Nguyên Hoàng PR 21.09.2020

Xem thêm icon arrow
Khách hàng tại Bảo hành One
bình luận trên bài viết “

Viết bình luận