0

Mua Macbook Air Giá Cao

Bảng Giá Thu Mua Macbook Air Giá Cao

 1. Máy mới 100% nguyên Seal - chưa Active => Thu mua giá cao đến 80% giá thị trường 
 2. Máy dùng rồi còn mới 95% có đủ hộp và cáp sạc => Giá thu mua bằng 60% giá thị trường
 3. Máy cũ hư màn hình, hư pin, hư mainboard, v.v. tiêu chí " Mua Nhanh - Bán Lẹ" báo giá nào mua giá đó
 4. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903612369 hoặc 0914640360 (Zalo / Viber / SMS)


ModelGiá Thu Mua Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mới 100% Nguyên Seal - Chưa Active
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD761Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11-inch, Mid 2011 MC969Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11-inch, Mid 2012 MD224Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11-inch, Mid 2013 MD712Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13inch 2011Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-inch, Mid 2011 MC966Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-inch, Mid 2012 MD232Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air  13-inch, Mid 2013 MD761Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13 inch 128GB 2017Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13 inch 256GB 2017Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2015 - MJVP2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2016 - MMGF2 - 13Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1369Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1370Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MC503Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MC504Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MC505Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MC506Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MC965Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MC966Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MC968Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MC969Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD223Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD224Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD231Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD232Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD711BThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD712BThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD760CTOThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD771Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air  13-inch, Mid 2013 MD760Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MC503ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD223LLThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MC968ZP Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MC969ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD712Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD711ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD760ZP    Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD712ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD760Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Air MD760LLThu Mua 80% Giá Thị Trường
 Air MD712ZP/BThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD223ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD231LLThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD232LLThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD232ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD711ZP/B Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD712LL Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD712ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD761ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD761ZP/BThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air 2015 MJVP2ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2015 MJVE2ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2015 MJVP2ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2014 MD711BThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2014 MD712BThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD760 Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD760LL Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD760ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD761LLThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD711LLThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD711ZP/BThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MD712LLThu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MC506LL Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Air MC968LLThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD761ZPThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MJVG2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MJVM2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MQD32SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
MACBOOK 12" MNYF2SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
MACBOOK 12" MNYK2SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MQD42SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1185Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1406Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1465Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1466Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1534Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MB003Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MB543Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MB940Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1278Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Retina 2018 13'' MRE82Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2019 13.3" MVFM2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2019 13.3" MVFK2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2019 13.3" MVFH2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2019 13.3" MVFN2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2019 13.3" MVFL2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2019  13.3" MVFJ2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2018 13.3" MREE2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2018 13.3" MREA2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2018 13.3"  MREF2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2018 13.3" MREC2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2018 13.3" MRE92Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13" 2019 MVFM2 128GB GoldThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13 inch 2015 MJVG2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air-11.6” 2015 MJVP2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13 INCH 2015 MMGG2Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2019 15 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2019 13 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2019 11 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2018 12 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2017 13 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2017 15 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2017 11 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2016 13 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2016 11Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2015 13 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2015 15 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2014 13 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2014 11Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2013 13 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2013 11 inch priceThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2013 15 inchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2014 11Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2014 11Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2014 11Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2018 MREF2SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Macbook Pro Touch 2019 MUHN2SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
MacBook Pro 2018 Touch MR9Q2SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
iMac 27 inch 5K Retina MRQY2SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Macbook Pro 2019 Touch MV902SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Retina 13-inch 2019Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Retina 13-inch 2018Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-inch, 2017Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-inch 2015Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11-inch 2015Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-inch 2014Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11-inch 2014Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-inch 2013Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11-inch 2013Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-inch 2012Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11-inch 2012Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-inch 2011Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11-inch 2011 Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-inch 2010 Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11-inch 2010Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2009Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air "Core I5" 1.6 13 Late 2018  A1932Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air (2018) A1932Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 128Gb Md224 Zp/A 11 InchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13 Inch 256Gb Md232 ZpThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13-2012Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air 2017 13-Inch A1466Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1237Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1932 Emc 3184Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Early 2014 11-Inch A1465-2631Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Early 2015 11-Inch A1465-2924Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Early 2015 13-Inch A1466-2925Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Late 2008 13-Inch A1304Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Late 2010 11-Inch A1370Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Late 2010 13-Inch A1369Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mc965 Zp/A 13.3 InchThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Md223Ll/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Md711Ll/BThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MD711LL-BThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mid 2009 13-Inch A1304Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mid 2011 11-Inch A1370-2471Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mid 2011 13-Inch A1369-2469Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mid 2012 11-Inch A1465-2558Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mid 2012 13-Inch A1466-2559Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mid 2013 11-Inch A1465-2631Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mid 2013 13-Inch A1466-2632Thu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mjve2Ll/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MJVG2LL/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mjvm2Ll/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MMGG2LL/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mqd32Sa/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Mqd42Sa/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air MREF2SAThu Mua 80% Giá Thị Trường
Thu Mua Giá Cao Macbook Air Early 2014 13-Inch A1466-2632Thu Mua 80% Giá Thị Trường
MACBOOK MB881LL/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
Macbook Mid 2010 13-Inch A1342-2395Thu Mua 80% Giá Thị Trường
MACBOOK MJY42LL/AThu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11 Inch - Model A1375 ( Late 2010 )Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11 Inch - Model A1406 (Mid 2011 - Mid 2012)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11 Inch - Model A1495 (Mid 2013 - Early 2015)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11” A1370 , A1406 Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11” A1375  Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 11″ A1370 A1375 MC505LL/A (Late 2010) A1375 (ZIN) 6 CELLThu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 12 ” Retina A1527 A1534 (Early 2015 2016 2017) A1534 (ZIN) 8 CELLThu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13 A1496 Md76Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13 Inch - Model A1245 ( Late 2008 - Mid 2009 )Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13 Inch - Model A1405 (Late 2010 - Mid 2012)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13 Inch - Model A1496 (Mid 2012 - Early 2015)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13” A1245, A1304Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13” A1245, A1304 Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13” A1369 (2011) A1466 (2012)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13” A1369 (2011) A1466 (2012)TốtThu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13” A1466(Mid 2012 2013/Early 2014)Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13″ (Late 2010 Mid 2011) A1369 A1377 A1405 A1466 A1496 A1405 (ZIN) 4 CELLThu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 13″ A1245 A1237 A1304 MB003 MC233 MC234 A1237 3 CellThu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air 1A A1406 A1465 A1495 A1370 (2011 2012 2013 2014 2015 Version) A1406 (ZIN) 6 CELLThu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1245 A1237Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1369 A1377Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1370 A1375Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1465 A1495Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Thu Mua Giá Cao Macbook Air A1466 A1496Thu Mua 80% Giá Thị Trường
 Macbook Aluminum Unibody Series (2008 Version) 13″ A1280 A1278 A1280 (ZIN) 6 CELLThu Mua 80% Giá Thị Trường
 Macbook Body A1331Thu Mua 80% Giá Thị Trường

Thu Mua Các Loại iPad Air

 • Chuyên thu mua iPad Air, iPad Air 1, iPad Air 2
 • Chuyên thu mua các loại linh kiện từ các đời iPad Air nguyên zin
 • Chuyên thu mua Macbook Air mới, cũ, like new, xách tay, hư tại nhà giá cao nhất
 • Chuyên thu mua Macbook hư hỏng, vỡ, hàng tồn kho, xác, linh kiện
 • Chuyên thu mua Macbook từ gia đình, cơ quan xí nghiệp, công ty, trường học, cửa hàng cầm đồ, tiệm net
 • Chuyên thu mua Macbook nhập khẩu, nguyên kiện
 • Chuyên thu mua Macbook cũ thanh lý số lượng lớn
 • Hoa hồng cao cho người giới thiệu, trung gian

Thu mua Macbook Air giá cao

Bạn Muốn Bán Macbook Air?

Apple luôn cho ra mắt những sản phẩm mới cải tiến và nâng cấp hơn. Và bạn muốn được trải nghiệm những công nghệ tân tiến nhất của họ. Nhưng lại ngại máy cũ để không không biết làm gì? Hoặc bạn thiếu một khoản tài chính nữa mới đủ để sắm được Macbook Air mới nhất?

Nhờ điều này, chúng tôi đã cho ra dịch vụ thu mua Macbook Air dù là mới hay cũ, số lượng ít hay nhiều, chúng tôi đều thu mua hết. Với đội ngũ nhân viên tận tâm, trung thực, thu mua đúng với giá thị trường giúp bạn lên đời Macbook bằng cách tiết kiệm nhất.

Thu mua Macbook Air giá cao

Những lưu ý khi thu mua Macbook Air

Đối với những máy Macbook ít trầy, không bị móp méo, ngoại hình đẹp, linh kiện bên trong nguyên zin chưa sửa chữa lần nào là những máy sẽ được định giá cao nhất

Quý khách nên mang theo các phụ kiện đi kèm của máy như dây sạc, dây nối dài,... để được giá cao hơn

Tuy nhiên do sự bảo hành của máy ở Việt Nam và nước ngoài đã không còn khác biệt nên hàng chính hãng và xách tay giá sẽ không chênh lệch nhiều

Bạn có thể xem cấu hình máy để báo với nhân viên tổng đài bằng cách sau đây:

Cách 1: Menu Apple -> About This Mac

Cách 2: Spotlight (nhấn Command + Space) -> Gõ vào System Information và Enter

Thu mua Macbook Air giá cao

Chọn Trung tâm bảo hành One uy tín làm nơi bán máy

 • Cam kết thu mua giá cao nhất, giá thu mua lên tới 80% giá gốc, uy tín
 • Thu mua tận nơi an toàn, đội ngũ nhân viên chúng tôi sẽ đến tận nhà bạn để kiểm tra máy và thu mua
 • Thu mua nhanh chóng, tiền trao cháo múc, định giá tại chỗ, thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản tuỳ khách hàng mong muốn, không kì kèo không ép giá
 • Bảo mật thông tin khách hàng 100%, chúng tôi sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trong máy sau khi giao dịch để khách hàng yên tâm
 • Hỗ trợ trao đổi, tư vấn nhiệt tình cho khách hàng qua tổng đài và chat box, để biết thêm thông tin về giá thu mua chính xác, bạn có thể gọi lên tổng đài

Nguyên Hoàng PR 08.09.2020

Xem thêm