0

Sửa Chữa Điện Thoại Oppo

Thay Màn Hình Oppo A1K
Giá: 890,000₫
Thay Màn Hình Oppo F7
Giá: 890,000₫
Thay Màn Hình Oppo Reno 2
Giá: 1,290,000₫
Thay Màn Hình Oppo A7
Giá: 890,000₫
Thay Pin Oppo X9076
Giá: 390,000₫
Thay Pin Oppo A9
Giá: 390,000₫
Thay Pin Oppo A37 / Neo 9
Giá: 390,000₫
Thay Pin Oppo A77
Giá: 390,000₫
Thay Pin Oppo F7
Giá: 390,000₫
Thay Pin Oppo F1Plus / R9
Giá: 390,000₫
Thay Vỏ Oppo X9076
Giá: 590,000₫
Thay Pin Oppo F11 Pro
Giá: 490,000₫
Thay Vỏ Oppo Reno 2
Giá: 690,000₫
Thay Mic Oppo F11 Pro
Giá: 390,000₫
Thay Vỏ Oppo ReNo
Giá: 690,000₫
Thay Vỏ Oppo R7S
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Oppo R7 Plus
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Oppo F9
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Oppo F7 Youth
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Oppo F7
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Oppo F5
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Oppo F3 Plus
Giá: 590,000₫
Thay Vỏ Oppo F3 Lite
Giá: 590,000₫