Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím iMac 21.5 4K MNDY22,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 21.5 4K MNE022,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 21.5 Inch 20102,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 21.5 Inch 20113,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 21.5 Inch 20122,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 21.5 Inch 20141,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 21.5 Inch 20152,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 21.5 MK142 20162,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 21.5 MK442 20162,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 21.5 MMQA23,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 27 5K MK472 20162,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 27 5K MK482 20161,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 27 5K MNE922,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 27 5K MNED22,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 27 Inch 20102,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 27 Inch 20113,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 27 Inch 20122,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac 27 Inch 20131,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MC3092,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MC5082,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MC5092,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MC8123,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MC8132,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MC8141,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MD0932,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MD0942,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MD0952,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MD0963,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac ME0862,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac ME0871,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac ME0882,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac ME0892,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac MF8832,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20103,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20112,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20121,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20132,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20142,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20152,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20163,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20172,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20181,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20192,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mini 20202,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Mockup2,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Pro 20173,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Pro 20182,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Pro 20191,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Pro 20202,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Pro 5K2,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím iMac Retina 5K 27 Inch 20142,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%