Bảng Giá Bàn Phím Laptop Acer

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Acer 2200 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 2200 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 2300 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 2300 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 2410 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 2410 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3000 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3000 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3210 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3210 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3620 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3620 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3650 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3650 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3680 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 3680 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 4710 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 4710 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 4736 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 4736/ 4752 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 4810T/ 4810TG/ 4810TZ290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5100 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5100 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5570 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5570 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5732 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5732 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5745/5810 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5745/5810 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5810 đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5830 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5830/E1-570 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 5943G/ 8943G/ 5950290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 6492 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 6492 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 9320 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer 9320 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer A315290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer AN515 51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 1800 9500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 2000 2020 TravelMate 290 3950 4050 291 292 2350290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 4253/4333/4339290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 4310/4510/4710/4710/4320/4520/4720/4920 Japan (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 4830290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V3-471/ 4755G/ E5-471/ ES1-511 E5-411 E1-470 E1-432 V3-472 E1-422 E1-472290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 5951 5951G 8951 8951G LED290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 7251 7250 5742 5742Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 7715 7715Z 5241 5541 5541G Emachines E527 E727 G420 G430 G525 G625 G627 G630 G7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire 8930G 7530/ 7730/ 9800 / 9810290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire A315290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire A515290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire A515-51, A515-51G, A515-51GT290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E1 470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E1 571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E15 E5-575, E5-575G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E1-731, E1-771, E5-721, E5-731, E5-771, ES1-711290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5 471290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5 473G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5 475290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5 573290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5 575G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5 576G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5 774G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5-473 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5-473 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5-474, E5-474G, E5-475, E5-475G, E5-491, E5-491G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire E5-573G E5-573T E5-573TG E5-574G E5-574T E5-574TG E5-552G/ E5-722 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire ES1 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire ES1-411-C1P2 ES1-411-C2TL ES1-522 E5-472G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire ES1-431, ES1-511, ES1-520, ES1-521290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire ES1-433290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire ES1-512290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire ES1-531290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire ES1-533, ES1-572290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire F15290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire F5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire F5-572, F5-572G, F5-573, F5-573G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire M5-481 M5-481T M5-481TG M5-481PT M3-481 M3-481G M3-481T M3-481TG JAPAN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire One 725 756 AO725 AO756 S3-371 (xám bạc)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire One 756 725 AO756 AO725 Ultrabook S3-371 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire R13/ R7-371 / R7-372290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire R3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire R3-131T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire R5-471T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire R7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire R7-571 R7-571G R7-572 R7-572G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire S5 371290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire S7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire S7-393290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire Swift 5 SF514-51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire Switch 12290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire Switch SW 016290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire Switch SW 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire Ultrabook S3 S3-951 S5-391 V5-171 (bạc)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire Ultrabook S3 S3-951 S5-391 V5-171 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V Nitro 15290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V Nitro 17290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V17290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V3 372290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V3 571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V3-331 V3-372 V3-372T V5-122P V5-132 V5-132P ES1-311 ES1-331290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V5 171290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V5 571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V5 V5-531 V5-571 M5-581G M5-581T M5-581TG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V5-432 V5-433 V5-472 V5-472G V5-472P V5-472PG V5-473 V5-473G V5-473P V5-473PG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V5-471G / V5-431P/ V5-473 LED290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V5-572 / V5-573 / V5-552/ V7-581/ V7-582P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire V5-591, V5-591G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire VN7 793G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire VN7-572 VN7-572G VN7-572TG VN7-592G VN7-792G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire VNitro VN7-593, VN7-593G, VN7-793, VN7-593G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire VX15290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire VX5-591, VX5-591G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Aspire Z1402 35NV290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Asspire 7000/7100/7103/7104/7110/9300/9301/ 9410/9420/9411290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer C910 54M1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Chromebook 15290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Chromebook C720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer D255 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer D255 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer D525 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer D525 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer E1 572290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer E5 471290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer E5 572G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer E5 573G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer E5 575290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer E5-471/ E5571/ E1571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer E5-573 đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Emachines D640290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Emachines D720 / D520/ E720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Emachines E725 E625 E627 E628 / E525/ GATEWAY NV59/ 5517 / 5241/ 5332 / 5532 / 5534 /290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Emachines E730G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Extensa 4020 4025 4120 4220 4230 4420 4428 4630 5220 5420 5430 5520 5610 5620 5620G5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Extensa 4120 4620 5210 5220 5610 5620 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer F5 572G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Ferrari 5000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Ferrari 5000 TravelMate 8200 8210290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Ferrari One 200290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer G3 573290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Helios 300290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Nitro 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Nitro 5 AN515290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Nitro 5 Spin290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Nitro VN7 571G 579B290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Nitro VN7 VN7-571, VN7-571G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Nitro VN7 VN7-591, VN7-591G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer One 14 Z1401/ Z1402290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer One Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer One Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer P648290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Predator 17290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Predator 21X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Predator 700290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Predator G5 793290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Predator G9290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Predator GX 792290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Predator PH317 51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer R5 471T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer R7 572290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer S3 391290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer SF314 52290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin 3 SP314290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin 5 SP513290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin SA 271P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin SA5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin SP315 51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin SP513 51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin SP513 52N290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Spin SP515 51GN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Swift 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Swift 3 SF314-51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Swift 5 SF514290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Swift 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Swift SF315 51 530V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Switch 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Switch ALPHA 12290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Switch Alpha 12 SA5-271290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Switch SW512290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 200 210 220 260 520 730 740 Fujitsu Amilo M7400290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 2200 2201 2400 2403 2404 2490 2700 3210 4200 4230 4530 4650 4260 4150 4280290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 240, 200, 220, 250, 280, 2000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 3000 3002 3010 3020 3040 3012 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 3000 3002 3010 3020 3040 3012 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 4320 4520 4525 4720 5220 5220G 5310 5320290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 4750ZG 4750G 4750 4750Z/ 6495 6495G 6495T 6495TG P243 P243M P243MG ENGLISH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 4750ZG 4750G 4750 4750Z/ 6495 6495G 6495T 6495TG P243 P243M P243MG JAPAN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 5735 5735G 5735Z 5742 5742G 5742ZG 5744 5744Z Gateway NV51B NV53A NV55C NV7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 5760 5760G 7750 7750G 7750Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 610, 630, C300, C310, C301290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 6230 6231 6232 6290 6291 6292 6293 6252290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 6410 6465290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 6495 6495G 6495T 6495TG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 650, 660, 800290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate 8331 8371 8431 8471290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate C200 C210 ZE1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer TravelMate P648290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Ultrabook Aspire S7-191290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Ultrabook Aspire S7-391/ S7-392 JAPAN (xám bạc)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Ultrabook S3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer Ultrabook S7 391290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V3 371290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V3 471G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V3 472290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V3 571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V3 572290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V3-171 / V5 -122/ ES1-111/ ES1-111M/ ES1-311 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V3-171 / V5 -122/ ES1-111/ ES1-111M/ ES1-311 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V3-371 đen/V3-171/V5-122290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V5 431290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V5 471G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V5 571G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V5 572290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V5 573G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V5-471 Đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V5-471 Trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer V5-571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Acer VX5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn phímAcer Aspire5235 5335 5535 56355735 5735Z6530 6530G 7000 7100 7220 7320 7400 7520 7520G 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%