Bảng Giá Bàn Phím Laptop Axioo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Axioo Aerobook390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo CNW 5522390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo CNW 5623390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo CNW 5645390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 3225390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 5443390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 5445390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 7043390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 7047390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 7087390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 7247390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNW 7287390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo MKU P323390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo Neon RNO 5525390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Axioo Neon W246HU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%