Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Fujitsu AH532490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu AH532GFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu AH544490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu AH544G32490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu AH552490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu AH552 SL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu AH552SL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu AH562490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu AH564490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu E544490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu E554490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu E556490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu E736490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu E743490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu E753490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu E754490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu E755490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu Lifebook U904490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu P702490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu P771490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu P772490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu PH530490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu Q704490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu S752490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu S761 VPRO490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu S762490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu S781490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu S904490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu S935490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu T730490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu T900490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu T901490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu TH700490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu U554490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu U574 Ultrabook490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu U745490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu U745 Ultrabook490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu U747490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu U772490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu UH554490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu UH574490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu V5505 đen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Fujitsu V5505 trắng390,00006-12 ThángGiảm 3-20%