Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻkhông phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòngđể lại số diđộng bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Gateway EC19C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway ID47H02U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway ID47H10V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway ID49C07U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway ID57H03H490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV47H03C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV47H11V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV47H12V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV47H16V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV49C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV49C08V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV50A16U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV57H05V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV57H07V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV57H26U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV5905V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV5929U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV59C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV59C11V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV59C19V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV7901U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV7923U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 3018GZ đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 3018GZ trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 3705 đen290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 3705 trắng390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 4830(NV47H) đen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 4830(NV47H) trắng390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 5358 (SA1) bạc290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 5358 (SA1) đen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 5358 (SA1) trắng390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway LT21 LT2100 LT22 LT23 LT25 LT27 LT28 Series Acer Aspire One E100/ D255 D255E D257 D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway M05 đen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway M05 trắng290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway MD78 đen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway MD78 trắng190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway N214290,00006-12 ThángGiảm 3-20%