Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Gateway EC19C                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway ID47H02U                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway ID47H10V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway ID49C07U                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway ID57H03H                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV47H03C                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV47H11V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV47H12V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV47H16V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV49C                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV49C08V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV50A16U                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV57H05V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV57H07V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV57H26U                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV5905V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV5929U                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV59C                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV59C11V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV59C19V                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV7901U                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway NV7923U                      490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 3018GZ đen                      290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 3018GZ trắng                      290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 3705 đen                      290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 3705 trắng                      390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 4830(NV47H) đen                      190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 4830(NV47H) trắng                      390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 5358 (SA1) bạc                      290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 5358 (SA1) đen                      190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway 5358 (SA1) trắng                      390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway LT21 LT2100 LT22 LT23 LT25 LT27 LT28 Series Acer Aspire One E100/ D255 D255E D257 D                      290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway M05 đen                      190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway M05 trắng                      290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway MD78 đen                      190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway MD78 trắng                      190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím Gateway N214                      290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)