Bảng Giá Bàn Phím Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím LG 11T740-GH30K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG 11T740-GH50K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG 13Z940-G.AT5SA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG 13Z940-G.AT7WA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG 13Z940-GH5BK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG 13Z940-GT30K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG 13Z940-GT3HK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG 13ZD940490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG 14U530490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG Aurora Xnote S430490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG Aurora Xnote S530490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG Gram 13Z970-A.AAS5U1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG GX50K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG GX5GK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG GX5SK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG GX70K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG KX50K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG P220490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG UT50K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG Xnote N450490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG Xnote P210490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím LG Xnote Z450490,00006-12 ThángGiảm 3-20%