Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím MSI CR42490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR420490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR43 6M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR460490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR600490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR61490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR62490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR640490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR70490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR700490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CR72490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX420490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX480490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX61490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX61 2PF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX61 2QC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX61 2QF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX62 2QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX62 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX62 6QL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX62 7QL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX626QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX627QL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX70 2OD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX70 2PF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX70 2QF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX700 020US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX700 053US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX72 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX72 6QL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI CX72 7QL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI EX460 037XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI EX460X 003VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI FX400490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI FX400 069XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI FX400 1481490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI FX600 MX 0113490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE40 2PC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE60490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE60 2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE60 2PC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE60 2PL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE60 2QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn phím MSI GE60/ GE70490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE600490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE603490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE62 2QC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE62 2QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE62MVR 7RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE63 8RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE63VR 7RD 022XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE63VR 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE63VR 7RE 088XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE63VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE63VR 7RF 004CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE70490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE72MVR 7RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE72VR 6RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE72VR 6RF16H21490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE72VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE73 8RF 249VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE73VR 7RE 068CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GE73VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GF62VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GF72VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62M 7RD 1407490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62M 7RD 223CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62M 7RDX 1642CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62M 7REX 1252CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62M 7REX 1650CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62M 7REX 1896US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62MVR 7REX 1214CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62MVR 7RFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62MVR 7RFX 1217CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL62VR 7RFX 848CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL63 8RC 265VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL63 8RC 266VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL63 8RD 099VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL638RC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL72M 7RDX 1434CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL72M 7RDX 684CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL72M 7RDX 800490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL72M 7REX 817CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL72VR 7RFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GL73 8RC 092VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP60490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP622QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP626QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP627RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP62M 7RE 817CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP62M 7REX 2686VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP62MVR490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP62MVR 7RFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP63 8RD 098VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP63 8RE 249VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP70 2QF 632490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP72M 7REX 1613VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP72MVR 7RFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP72MVR 7RFX 621CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP72MVR 7RFX 669CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP72MVR 7RFX 835CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP72MVR 7RFX 859VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP72VR 6RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP72VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP72VR 7RFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GP73 8RD 073VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS30 2M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS32 6QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS40 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS40 6QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS43VR 6RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS43VR 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS60 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS60 6QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS60 Ghost490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS620490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS63 7RD 010CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS63 7RD 202CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS63 7RD 226XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS63 8RD 006VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS63VR 7RF 258CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS63VR 7RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS63VR 7RG 005490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS65 8RE 208VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS70 6QC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS70 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS70 6QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS70 STEALTH490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS72 6QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS73 7RE 004CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS73VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS73VR 7RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GS73VR 7RG 035CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT60 2PC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT60 2PE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT60 2QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT60 2QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT62VR 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT62VR 7RE 417CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT62VR 7RE 436CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT640490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT640 1656490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT70 2QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT70 DOMINATOR490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT70 DRAGON490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT72490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT73VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT75 8RF 231VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT75 8RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT75 TITAN 8RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT75VR 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT75VR 7RE 004CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT75VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT75VR 7RF 012490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT80 2QD 237490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT80S 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT83 8RF 037VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT83VR 6RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT83VR 6RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT83VR 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GT83VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV62 7RD 1882XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV62 7RD 2823VNS2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV62 7RE 2690VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV62VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV72 7RD 1610VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV72 7RD 1610VNS2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV72 7RD 874XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV72 7RD 874XVNS2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV72 7RE 1494VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GV72VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GX60 Destroyer490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GX620490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GX630 001US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GX633 044US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GX633 070US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GX680 FHD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI GX740 434US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI MS 16GF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE60 2QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE60 2QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE60 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE60 6QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE60 7RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE62 7RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE70 2QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE70 2QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE70 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE70 6QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE70 7RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE706QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE72 7RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PE72 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PL60 7RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PL62 7RC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PL62 7RC 005CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI PL62 7RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI U140 N034490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WE62 7RJX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WE72 7RJ490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WE72 7RJ 1032US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WE72 7RJX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WS60 6QH490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WS60 6QI490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WS60 6QJ490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WS60 7RJ490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WS60 7RJ1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WS60 7RJ2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WS63 7RK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WS63 7RK1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WS63VR 7RL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WT72 6QM490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WT72 6QN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WT73VR 7RM490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WT73VR 7RM1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI WT73VR 7RM2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI X Slim X600490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Bàn Phím MSI X400 1462490,00006-12 ThángGiảm 3-20%