Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Acer A1-71390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A1-724/ A1-734/ Talk S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A1-810/A1-81190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A1-840/ A1-84190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A1-85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A3-A11/ A3-A10/ Iconia Tab 10.1"90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A3-A20/ Iconia Tab 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A3-A30/ Iconia Tab 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A3-A40/ Iconia Tab 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Aspire P3/ P3-17190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-71090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-720/ B1-72190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-72390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-730 HD/ Iconia One 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-730/ B1-73190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-733/ Talk 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-75090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-770/ Novo 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-A7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Betouch E200/ L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia A1 A1311/ A1-830/ A1-83190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia One 10 B3-A2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia One 8/ B1-82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia One 8/ B1-85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A100/ A10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A21090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A500/ A50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A510/ A51190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A700/ A70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W3-81090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W4-820/ W4-82190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid E60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid E70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid M22090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid M33090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z22090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z32090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z33090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z41090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z5/ Z15090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z52090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z53090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z530S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z63090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z630S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer One 7/ B1-760HD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Switch 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer W1-810/ W1-81190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer W50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer W51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-74090,00006-12 ThángGiảm 3-20%