Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Asus ZenFone 2190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 2 5.0 / ZE500CL/ Z00D190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 2 5.0/ ZE500ML190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 2 5.5 / ZE550ML/ Z008D190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 2 Laser190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL 5.0190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KL 5.5190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 2 Laser/ ZE601KL 6.0190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 3 Deluxe190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3 Deluxe/ ZS570KL/ ZS550KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3 Lazer/ ZC551KL/ Z01BD190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 3 Max190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3 MAX/ ZC520TL390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 3 Ultra290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3 Ultra/ ZU680KL390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL490,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3/ ZC552KL390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3/ ZE520KL290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 3/ ZE552KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 4 Max 2018290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 4 Max Pro190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID490,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 4 Selfie390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4 Selfie/ ZB553KL/ ZD553KL390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4 Selfie/ ZD553KL490,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4.5/ A450190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 4/ A400/ T00L190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 5 2018 6.2"/ ZE620KL/ X00QD190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 5 Lite390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 5 Lite/ A502CG290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 5/ A500CG290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone 5Q ZC600KL490,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 5Z/ ZS620KL490,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone 6/ A600CG290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone AR V570KL390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone AR/ ZS571KL290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Ares290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone C/ ZC451CG390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Go 4.5"/ X009DA/ ZB450KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Go 4.5"/ ZB452KG/ X014D190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Go 5.0"/ ZC500TG/ Z00VD190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL/ X007D190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Go Plus190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL/ X013D190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Go/ ZB500KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Laser 3190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Live190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Max190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Max M1190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Max Plus190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Max Plus M1 2018190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Max Plus M1/ ZB570TL/ X018D190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Max Pro M1190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Selfie190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone V190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone V Live190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ZenFone Zoom S190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Zoom/ ZX550190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS190,00001-06 ThángGiảm 3-20%