Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera HTC 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC 10 Evo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC 10/ One M10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC A310E/ Explorer190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC A320E/ Desire C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC A9191/ G10/ Desire HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC A9292/ Evo 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC B810X/ Buterfly 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Bolt190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Butterfly190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Butterfly 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Butterfly 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC C110E/ PIO6110/ Radar190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 10 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 10 Pro/ Desire 10 Pro Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 12190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 12 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 210190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 310190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 320190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 326190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 501190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 512190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 516190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 526190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 601190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 612190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 616190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 620G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 626190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 628G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 630 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 650190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 728G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 800/801190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 816190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 816G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 820G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 825190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 826190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 826 Selfie Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 828190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire 830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire Eye190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire Eye/ M910X/ M8 Eye190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Desire X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC EVO View 4G PG-41200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G1/ A71XX/ Dream190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G11/ S710E/ Incredible S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G12/ S510E/ Desire S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G13/ A510E/ Wildfire S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G14/ Z710E/ Sensation190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G15/ C510E/ Salsa190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G16/ A810E/ ChaCha190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G17/ X515M/ Evo 3D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G18/ Z715E/ Sensation XE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G19/ X710E/ Raider 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G2/ A616/ Magic190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G2/ A6161/ Magic190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G2/ A7272/ Desire Z Vision190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G20/ S510B/ Rhyme190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G21/ X315E/ Sensation XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G22/ X715E/ Amaze 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G23/ S720E/ One X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G24/ T320E/ One V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G25/ Z520F/ One S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G5/ Google Nexus One190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G6/ A6363/ Legend190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G7/ A8181/ Bravo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G8/ A3333/ Wildfire190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC G9/ A6366/ A6380190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Google Pixel190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Gratia190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC HTV31/ Buterfly 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC J One/ HTL22190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC J/ Z321E/ Titan 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC M8 Eye190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC M8S/ M8W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One 2 mini/ M8 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One 2/ M8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One A9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One A9s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One A9S/ 2PWD200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One Dual/ M7 lớn190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One E8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One E9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One E9 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One E9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One E9+/ E9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One E9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One M10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One M7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One M8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One M9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One M9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One M9 Plus/ M9+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One M9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One Max/ T6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One ME/ ME Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One Mini/ M4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One S9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One S9/ 2PRG200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One SV/ C520E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One X Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One X10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One X10/ X10u190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC One X9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC S728/ One X+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T326E/ Desire SV190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T327E/ Desire U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T328D/ Desire VC190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T328E / Desire X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T328W/ Desire V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T3333/ Touch 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T528W/ Desire L/ One SU190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T5353/ HD mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T5353/ Touch Diamond 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T8282190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T8585/ HD2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T8686/ HTC 7 Trophy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T8698/ HTC 7 Mozart190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T8788/ Surround190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC T9292/ HD7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U Play190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U Play/ 2PZM100/ 2PZM300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U Ultra190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U Ultra190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U11 Eyes190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U11 HTV33190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U11 Life190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U11 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U11 Plus Ultra190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U12 Life190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC U12 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Velocity 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Window phone 8S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC Windows Phone 8X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC X310E/ Titan190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC X920D/ Butterfly190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC X920E (Verizon)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera HTC X920S/ Butterfy S/ 9060190,00006-12 ThángGiảm 3-20%