Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Huawei 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 3X Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 5X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 6A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 7C Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 8E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei 9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei A199190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Acsend G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Acsend G750/ Honor 3X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend D2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G535190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G628190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G630190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend G730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend GX1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Mate 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Mate MT1-U06190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend P1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend P1 XL U9200E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend P2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend P6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend P6 S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend P7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend P7 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Plus H881C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend W2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend W3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Y221190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Y300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Y511190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Y520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Y530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Y550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Ascend Y600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei B199190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Bee190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Enjoy 5S/ GR3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Enjoy 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Enjoy 6S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Enjoy 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Enjoy 7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Enjoy 7S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Enjoy 7S/ FIG-AL10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Enjoy 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Enjoy 8E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G Play Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G7300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei G9/ G9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei GO5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei GR5 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei GR5 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei GR5/ Honor X5/ 5X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei GT3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei GX1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei GX8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Hol U19190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Holly190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Holly 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor 7A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor 7C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor 7I190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor 7X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor 8 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor 8/ FRD-AL00190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor 9I190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor Bee190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor Hol U19190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor Holly 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor Note 8/ V8 Max/ EDI-AL10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor Pad 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor V10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor V8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Honor V9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei M2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Mate 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Mate 10 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Mate 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Mate 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Mate 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Mate 9 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Mate S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Mate S CRR190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Mate SE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Matte 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Matte 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei S8500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei U8510 Ideos X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei U8800 Ideos X5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei V8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei View 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei XT2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y5 Prime 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y5/ Y5C/ Y541190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y541190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y6 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y6 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y6 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y6 II Compact190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y6 II/ CAM-L21190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y6 Prime 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y6 Pro/ TIT-U02190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y611190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y625190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y635190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y7 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y7 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y7 Prime/ Honor 7/ TRT-L03/ TRT-LX1/ TRT-LX2/ TRT-LX1/ TRT-L21190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y7 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y7 Pro 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y9 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Huawei Y9/ FLA-LX3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%