Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Lenovo 503LV90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A Plus/ A1010/ A1010a20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A1000 mobile190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A2010190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A208T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A218190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A228190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A238190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A269190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A278190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A298190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A308190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A316i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A318190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A319190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A326190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A328190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A335190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A336190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A339190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A360190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A368190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A369190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A376190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A378T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A380190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A385190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A388190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A390190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A396190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A398T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A5000 mobile190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A516190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A526190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A529190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A536190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A560190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A586190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A590190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A60+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A6000 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A6000/ A6010/ K3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A628190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A628T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A630T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A656/ A766190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A66190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A660190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A6600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A6600 Plus/ A6600a40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A670190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A678190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A680190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A68E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A690190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A696190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A698190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A700 Turbo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A706190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A708190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A760190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A7700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A785190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A788290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A802190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A816190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A850 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A850+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A858190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A859190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A889190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad A1/ A1-07190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K3 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K3 Note/ A7000 plus/ K50a40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K320T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K4 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K4 Note/ A7010190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K5 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K5 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K5 note/ A7020/ A7020A40/ A7020A48190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K5 Play190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K5 Plus / A6020a46190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K5/ A6020A40/ A6020A41/ A6020L36/ A6020L37190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K6 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K6 Note/ K53A48190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K6 Power/ Viber K6/ K33A42/ K33A48190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K8 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K900/ Ideaphone190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K910/ Vibe Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K910L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K920/ Viber Z2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Moto G5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Moto G5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P1m/ P1MA40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P301190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P612190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P629190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P700/ P700i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P700i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo P90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Phab 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Phab 2/ PB2-650M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Phab PB1-750M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Phab Plus PB1-770M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo RocStar190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S1 Lite/ S1LA40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S560190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S580190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S62190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S650190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S660190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S668190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S680190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S760190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S868190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S870190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S889190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S890190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S898190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S930290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S960/ S968/ Vibe X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Sisley190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe C2/ K10a40190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe K5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe P1/ P1A42/ P1A41190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe P1A42190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe P1m190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe P2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe S3i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe SHot190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe X2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe Z2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe Z2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Vibe Z2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Z2 Plus/ Z2132190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Z2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Z5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Z90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo ZUK Edge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo ZUK Z1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo ZUK Z1/ Z1221190,00006-12 ThángGiảm 3-20%