Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera LG Aristo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Aristo 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Aristo 2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG E970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Escape190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Escape 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG F510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG F60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG FIESTA / L63BL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Fortune190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Fortune / M153190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Fortune 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Fino190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Pad 2 10.1/ V940N190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Pad F 8.0/ V495/ V496190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Pad X 10.1"/ V930190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Pad X 8.0"/ V520/ V521190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Pad X2 10.1/ UK750190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Pad X2 Plus 8.0/ V530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Stylo / LS770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G Vista190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G2 Docomo/ L-01F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G2 isai/ L22/ L23190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G2 Sprint/ LS980190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G3 stylus/ D690190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G4 Stylus/ H540190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G4/ F500/ H815/ H818190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G4C/ G4S/ H735/ G4 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G5 SE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G5/ H820/ H830/ H840/ H850 / VS987 / US992 / LS992 / F700SLK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G6 / LS993 / US997 / VS988 / G600SLK / H870 / H871 / H872 / H873 / G600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG G7 Plus Thinq190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG GRACE / L59BL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG H340190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG H340/ H345/ Leon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG H500/ Y90/ Magna190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Harmony190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Harmony 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K10 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K10 Plus 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K10/ K410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K120E/ K4/ K120/ Spree190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K20 / M257190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K20 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K3 / US110 / LS450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K4 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K4 2017 X230190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K5 dual / X220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K550/ LG Stylo 2 Plus/ MS550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K7/ K330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K8 / K350 / US375 / X240L / US215190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG K9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG L Bello190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG L Fino190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG L Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG L Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Leon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG LTE Tag190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Lu6200/ SU620/ SU640/ Optimus LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Lucky L16CB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Magna190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Nexus 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Nexus 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus 3D Max P725190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus 4X HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus F6/ D500/ D505/ MS500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus G E970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus GK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus Hub E510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus L3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus One/ P500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus VU190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus VU II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Optimus Vu III/ F300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Pad 8.3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Prada190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Premier Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Pro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG PHOENIX / P505190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Phoenix 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Phoenix 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Q Stylus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Q6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Q6 / M700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Q7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Q8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Q8 X800K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Realm190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Realm / LS620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Rebel 2 / L57BL / L58VL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Rebel 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Risio190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Risio / H343190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Shine CU720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Stylo 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Stylo 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Treasure / L51AL / L52VL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG V30S ThinQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG V35 ThinQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG V400/ G Pad 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG V410/ G Pad 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG V480/ G Pad 8.3 LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG V500/ G Pad 8.3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG V700/ VK700/ G Pad 10.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Vigor / D725 / D727 / LS885190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Volt 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Volt 2 / LS751190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Wine190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X Charge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X Fast190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X Power190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X Style190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X Style / K200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X Venture190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X5 LM-X510K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X5 LM-X510S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG X500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Zone / VS410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LG Zone 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LGClassF620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LGFiesta2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LGOptimus LTE LU6200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LGSignatureEdition190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LGTributeDynasty190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LGV34IsaiBeat190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera LGV35PlusThinQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%