Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Mobiistar E Selfie190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar E1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Lai Zumbo J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Lai Zumbo J 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Lai Zumbo J2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Lai Zumbo S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Lai Zumbo S 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Lai Zumbo S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Prime X 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Prime X Grand190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Prime X Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Prime X Max (2018)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Prime X Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Mobiistar Zumbo Power190,00006-12 ThángGiảm 3-20%