Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Nokia 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 2.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 252090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 3.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 43090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 43590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 53290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 6.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 6.1 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 63690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 63890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 102090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 132090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 152090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 72090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 81090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 95090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 950XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia Icon90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia N95290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 132090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 30390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 30590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 535/ RM-101390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 63590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 72090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 92590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia 93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 2520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 520/ 52590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 53090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 54090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 62090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 62590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 63090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 64090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 640XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 650/ RM-115490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 730 Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 82290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia 92890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia N890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia N80090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia N990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia Lumia N90090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia N1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X/ RM-98090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X2 Dual/ RM 101390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia X3-0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Nokia XL/ RM 103090,00006-12 ThángGiảm 3-20%