Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Oppo A1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A37190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A39190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A3s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A53w190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A59S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A71 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A71 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A73190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A75190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A77190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A79190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A83190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A83 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F1 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F1s 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F1s 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F3 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F3 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F5 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F7 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo Find 7A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo Find X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo N3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo N5206190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo Neo 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo Neo 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo Neo 7s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo Neo 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R11 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R11S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R11S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R15190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R1C Dark190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera OPPO R3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R7s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R9S Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo Realme 1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A11/ Joy 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A33/ Neo 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A37/ Neo 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A39/ Neo 9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A51/ Mirror 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A59/ F1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo A71190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F1/ A35190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo F3 Lite/ A57190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo N1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo N1 mini/ N5111/ N5117190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo N5206/ N3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo Neo 5/ A31190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R1001190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R1011/ Joy plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R1C/ R8207190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R1S/ R1K/ R8001190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R2001/ YoYo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R3/ R7007190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R3001/ R3007/ Mirror 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R6007/ Find 7 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R809190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R815190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R819/ Find Mirror190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R8206190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R821/ Find Muse190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R827/ Find 5 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R829/ R1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R831190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R833190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R9/ F1 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R9S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo U3/ R6607190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo U701190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo U705/ U7105/ Find Way190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo U707190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo X9006/ X9007/ Find 7A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo X907190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo X909/ Find 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R1/ R829190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Oppo R1001/ Joy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%