Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Samsung A3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung A300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung A5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung A7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung A700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung a8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung A9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung G360190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung G850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A3 Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy A9 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Alpha190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy C5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy C5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy C7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy C7 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy C8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy C9 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy e3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Feel190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Grand Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy j max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J1 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J1 Mini Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J2 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J3 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J4 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J5 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J7 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J7 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy J8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy K Zoom190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Mega190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Mega Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy mini 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Mini Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Neo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Nexus Telus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Note 3 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Note 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Note 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Note 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Note 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Note FE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy ON Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy ON NXT190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy ON5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy ON5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy ON7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy ON7 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy ON7 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy ON8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy premier190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy R style190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Round190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S4 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S5 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S6 Edge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S6 Edge Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S7 Edge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy S9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy V Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy WIDE 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung GalaxyG A7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxyg A9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung J5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung J510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung J7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Leadership 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Note EDGE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung W2018 Eliacim190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung W2018 Zunbo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Ativ Tab P8510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Tab 3 Plus 10.1 P8220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Tab A 10.1 P585 (2016) Pen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Tab E 8.0/ T377190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Galaxy Tab J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Samsung Google Nexus 10 P8110190,00006-12 ThángGiảm 3-20%