Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Sky A71090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A76090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A77090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A80090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A81090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A84090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A87090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A88090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A89090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A90090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A91090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Pantech V95590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky T10090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky 840S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A60690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A760S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A770K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A800S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky A830 S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky ELite 5.0LW90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky ELite 5.5L Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky ELite 6.0L Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky ELite 7.0L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky ELite PHotOPro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Fuego 4.0D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Fuego 4.5D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Fuego 5.0 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky HD950090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Pantech Flex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Pantech Marauder90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Pantech Perception90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Pantech Renue90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Pantech Vybe90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Platinum 6.090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Platinum 7.0 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky T100K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky V95090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky V95590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Vega 850L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Vega Iron 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Vega Iron A870S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Vega No 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sky Vega S5 A840 SP90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia acro HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%