Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony C1904/ C1905/ Xperia M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony C2305/ Xperia C/ S39H190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony C4/ C4 Dual/ E5363190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E5563190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony C5302/ M35H/ Xperia SP190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony E1/ D2005190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera sony E4/ E2105/ E2115190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony E5/ F3311/ F3313190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony LT15i/ LT18i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony LT22i/ Xperia P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony LT25i/ Xperia V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony LT26i/ Acro S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony LT26W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony LT28i/ Xperia ion LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony LT29i/ Xperia TX190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony LT30i/ Xperia T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony M2/ D2303/ D2305190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony MK16i/Xperia Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony MT11i/Xperia Neo V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony MT25i/Xperia Neo L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony MT27i/Xperia Sola190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony SK17i/ Xperia Mini Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony ST15i/Xperia mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony ST17i/Xperia Active190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony ST18i/ Xperia Ray190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony ST21i/Xperia Tipo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony ST23i/Xperia Miro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony ST25i/Xperia U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony ST26i/ Xperia J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony ST27i/ Xperia Go190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Tablet Z/ SGP311/ SGP321/ SO-03E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Tablet Z1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Tablet Z3/ SGP621190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Tablet Z4/ SGP771190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Tablet Z5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony UL/ SOL22190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Vaio Tab 11 SVT112190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony WT18i/ Walkman190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony WT19i/ Coconut190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony X Compact/ F5321190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony X10/ Docomo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony XA Ultra/ C6/ F3216190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia L1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia L2/ H4331190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia M4/ E2303/ E2306190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia X/ F5122/ F8131190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia X8/ E15i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F8331190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia Z/ C6602/ C6603190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia Z3/ D6653/ D6603190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Xperia ZL/ C6502/ L35H190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z Ultra/ XL39H190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compact190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z1/ C6902/ C6903190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z1S/ C6916190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z2/ D6503/ D6502190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z2A/ D6563190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z3+/ Z4/ D6553190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z5 Premium Dual/ E6883190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z5 Premium/ E6853190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853/ E6603/ E6653190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony ZL2/ SOL25190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z/ C6602/ C6603190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Sony Z3/ L55/ D6653/ D6603/ D6616190,00006-12 ThángGiảm 3-20%