Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Vivo E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo S1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo S690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V1 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V11i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V3 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V7 Plus/ Y7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V9 Youth90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X1S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X20 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X21I90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X3F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X3L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X3V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5 Max F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5 Max L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5 Max S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5 Max V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5 Max+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X6S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X6S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X9S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Xplay90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Xplay 3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Xplay 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Xplay 5 Elite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Xplay 5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Xplay 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Xplay 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Xshot90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y18L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y19t90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y22iL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y22L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y23L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y27L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y28L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y29L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y31A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y35A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y3t90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y51e90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y55l90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y55S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y62290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y62790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y6690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y6990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y92790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y93790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Apex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Nex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Nex S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V1 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo V9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5 Max Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X5 Max Platinum90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X9i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo X9L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y66i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y75S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Vivo Y93590,00006-12 ThángGiảm 3-20%