Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Xiaomi Black Shark290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Hongmi290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Hongmi 1S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Hongmi 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 1S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 2A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 2S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 4 LTE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 4C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 4i290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 4S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 5 High290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 5 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 5 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 5C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 5S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 5S Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 5X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 6 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 6X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi A1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi A1/ Mi 5X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi A2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi A2/ Mi 6X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Max290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Max 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Max Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Mix290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Mix 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Mix 2S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Note290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Note 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Note 2 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Note 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Note Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Note Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Pad 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Pad 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi Pocophone F1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi X6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Mi5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi MI-ONE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Note 3 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Note 4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Note 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Note 5 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Note 5A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Note 5A Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 1S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 2 Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 2 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 2A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 2A Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 2S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 3 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 3S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 3S Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 3S Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 3X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 4 Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 4 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 4A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 4X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 5 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 5 Plus/ Redmi Note 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 5A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 6 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Mi 5 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Mi HM 1SW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 2 Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 3 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 4 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 4X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 5 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 5A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 5A Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note 6 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Note Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Redmi 4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi S2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi S2/ Y2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%