Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Acer A1-850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A3-A11/ A3-A10/ Tab 10.1"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A3-A20/ Tab 10"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A3-A30/ Iconia Tab 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A3-A40/ Iconia Tab 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer A501/ A500/ Iconia Tab 10.1"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-720/ B1-721190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-723/ A5301 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-730 HD/ Iconia One 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-730/ B1-731 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-730/ B1-731 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-733/ Talk 7 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-740/ TD070VA1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-750190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-770/ Novo7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-850/ Acer Iconia One 8(trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B1-A71190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer B3-A20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Betouch E200/ L1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia A1 A1311/ A1-830/ A1-831190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia A1-713190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia A1-713 trắng190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia A1-810/A1-811190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia A1-830 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia A1-830 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia A1-840 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia A1-841 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia B1-820/ One 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia One 10 B3-A40/B3-A30 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia One 10 B3-A40/B3-A30 có khung (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A100/ A101190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A210190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A510/ A511190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A700/ A701190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W3-810190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W4-820/ W4-821190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer W1-810/ W1-811 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer W500/W501190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer W510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Chromebook Tab 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Acer A1 830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia B1 721190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia B1 723190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia One 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia One 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia One 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab 7 A1 713190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A101190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab A500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab B1 A71190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia Tab W510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W4 820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W4 820P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W4 821P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W510P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W511190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W511P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Iconia W701P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid E Smart S100190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z6 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Z6E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Liquid Zest Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Predator 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Stream S110190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Acer Switch 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%