Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Asus ME302/ K005/ Memopad FHD10.1t90,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus TF300/ TF300T90,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus 10.1" Transformer Book T1CHI/ T100CHI/ T1/ T1 CHI90,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus A68/ Zenpad 290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus FE170CG/ K01290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus FE171/ K01N/ Fonepad 790,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus FE375/ K01990,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus FE380/ K016/ Fonepad 890,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME10/ K01E3K/ Memopad 10/ K01E90,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME102/ K00F/ Memo Pad 1090,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME103/ K01E3K/ Memopad 10/ K01E90,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME170/ K01790,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME172/ K0W/ Memopad 790,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD790,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z90,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME176/ Memopad 790,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME180A/ K00L90,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME181/ ME181CX/ K011390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME301T/ 5280N/ Memo pad smart90,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME370/ ME371MG/ K004390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME372CG/ K00E290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME400/ K0X/ VivoTab Smart 10.1490,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus ME581/ K015290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Memo Pad 7/ ME572CL/ K00R190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Padfone S A80/ PF500KL390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Padfone X mini/ PF450390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Pegasus 2 Plus X550390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Pegasus 3290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Pegasus X002190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Pegasus 2 Plus190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Pegasus 3190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Pegasus 4A/ ZB500TL/ X00KD190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Pegasus 4S190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Pegasus 5000190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Pegasus X005390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Rog Phone390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus T100/ DK002H/ Transfomer290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus TF101/ Eee Pad Transformer390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus TF103C/ K010/ Transformer Pad190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus TF200/ TF201/ Transfomer Prime290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus TF303390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus TF600/ Vivo Tab RT390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus TF700/ Tranform Pad Infinity390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus TF810/ Vivo Tab190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Transformer Book T200TA190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Transformer Book T300 Chi190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Transformer Book TX300190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Transformer Pad 10.1/ TF310190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Transformer Prime TF301190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera ASUS VivoTab Note 8/ M80TA190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Z370CG/ Zenpad 7190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Z380/ Z380C/ Z380CX/ Z380KL/ Zenpad 8190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenpad 3S 10/ Z500M/ Z500KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenpad C 7.0/ Z170/ P01Z190,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenpad S 8/ Z580290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenpad Z10/ ZT500KL290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenpad Z8/ ZT581KL390,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zenpad Z8S/ ZT582KL290,00001-06 ThángGiảm 3-20%
Camera Asus Zoom ZX550390,00001-06 ThángGiảm 3-20%