Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Camera Lenovo Tab A1000/ A1000F/ A1000T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A2019290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A2580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A3000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A3300/ Tab A7-30290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A3500/ Tab A7-50290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab A5000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab A6500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 2 A7-10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo ThinkPad Helix 3701290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad K1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Miix 3-1030290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Miix 3-830290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo S8-50/ Tab S8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga 2 13290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga 2 Pro 1380F290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Camera Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%