Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Acer Liquid E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid E60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid E70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid M22090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid M33090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z22090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z32090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z33090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z4/ Z14090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z41090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z5/ Z15090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z52090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z53090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z530S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z63090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z630S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Acer Liquid Z6 PLUS90,00006-12 ThángGiảm 3-20%