Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Asus Pegasus 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Pegasus 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Pegasus 4S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Pegasus 500090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Pegasus X00590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Rog Phone90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Transformer Book T10090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Transformer Pad90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Vivo Tab RT90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus VivoTab Smart90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 2 Laser90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 3 Deluxe90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 3 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 3 Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 4 Max 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 4 Max Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 4 Selfie90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 5 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 5Q ZC600KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone AR V570KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Ares90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Go90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Go Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Laser 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Live90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Max Plus M1 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Max Pro M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Pegasus 3S Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Pegasus 4A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Selfie90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone V Live90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone Zoom S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus A68/ Zenpad 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Live/ G500TG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Live/ G50TG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Pegasus 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Pegasus 2 Plus X55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Pegasus X00290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Pegasus 5000 X00590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Padfone X mini/ PF45090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Padfone S A80/ PF500KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Padfone Infinity 2 T00490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone V/ V520KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Go 4.5"/ X009DA/ ZB450KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Go Plus/ ZB452KG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Go/ ZB500KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Pegasus 4A/ ZB500TL/ X00KD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Live/ ZB501KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4 Selfie Lite/ ZB553KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Max Plus/ ZB570TL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Go/ ZC500TG 5.0"90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 3 Max/ ZC553KL/ ZC520TL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 3 Laser/ ZC551KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 3/ ZC552KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 3/ ZC553KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4 Selfie/ ZD553KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 2 5.0" / ZE500CL/ Z00D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KG/ ZE500KL 5.0"90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 2 5.0"/ ZE500ML90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KG/ ZE550KL/ ZE551KL 5.5"90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 2 5.5" / ZE550ML/ Z008D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 2 Laser/ ZE600KL/ ZE601KL 6.0"90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 5 2018 6.2"/ ZE620KL/ X00QD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 3/ ZE520KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 3/ ZE552KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 3 MAX/ ZC520TL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4.5/ A45090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4/ A400/ T00L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 5/ A500CG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 5 Lite/ A502CG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 6/A600CG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone C/ ZC451CG90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus zenfone 3 Deluxe/ ZS570KL/ ZS550KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone AR/ ZS571KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 5Z/ ZS620KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone 3 Ultra/ ZU680KL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Zoom/ ZX55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS90,00006-12 ThángGiảm 3-20%