Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc HTC 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC 10 Evo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Bolt90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Butterfly90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Butterfly 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Butterfly 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 10 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 12 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 52090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 62090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 728G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 81690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 816G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 820G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 82590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 82690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 82890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire Eye90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Gratia90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC J90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC M8 Eye90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One A990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One A9s90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One E990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One E9 Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One E9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One X Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One X1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U Play90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U11 Eyes90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U11 HTV3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U11 Life90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U11 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U11 Plus Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U12 Life90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U12 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Velocity 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC A310E/ Explorer90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC A320E/ Desire C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC A9292/ Evo 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One A9S/ 2PWD20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC B810X/ Buterfly 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC C110E/ PIO6110/ Radar90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 10 Pro/ Desire 10 Pro Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 21090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 31090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 32090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 32690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 52090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 52690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 53090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 600C DUAL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 61290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 61690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 620G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 62690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 628G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 630 Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 65090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 728G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 800/80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 81690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 816G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 820G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 82590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 826 Selfie Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One E9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G1/ A71XX/ Dream90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC A9191/ G10/ Desire HD90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G11/ S710E/ Incredible S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G12/ S510E/ Desire S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G13/ A510E/ Wildfire S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G14/ Z710E/ Sensation90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G15/ C510E/ Salsa90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G16/ A810E/ ChaCha90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G17/ X515M/ Evo 3D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G18/ Z715E/ Sensation XE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G19/ X710E/ Raider 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G2/ A616/ Magic90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G2/ A6161/ Magic90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G2/ A7272/ Desire Z Vision90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G20/ S510B/ Rhyme90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G21/ X315E/ Sensation XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G22/ X715E/ Amaze 4G90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G23/ S720E/ One X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G24/ T320E/ One V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G25/ Z520F/ One S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G5/ Google Nexus One90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G6/ A6363/ Legend90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G7/ A8181/ Bravo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G8/ A3333/ Wildfire90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G8/ A3333/ Wildfire (IC)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC G9/ A6366/ A638090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC J One/ HTL2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC HTV31/ Buterfly 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One Dual/ M7 lớn90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC M8S/ M8W90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire Eye/ M910X/ M8 Eye90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M9 Plus/ M9+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One ME/ ME Dual90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One 2/ M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One 2 mini/ M8 mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One A990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One E890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One E990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One E9+/ E9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One M9S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One Max/ T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One Mini/ M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One SV/ C520E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC EVO View 4G PG-4120090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC S728/ One X+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One S9/ 2PRG20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T326E/ Desire SV90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T327E/ Desire U90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T328D/ Desire VC90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T328E / Desire X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T328W/ Desire V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T3333/ Touch 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T528W/ Desire L/ One SU90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T5353/ Touch Diamond 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T5353/ HD mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T828290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T8585/ HD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T8686/ HTC 7 Trophy90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T8698/ HTC 7 Mozart90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T8788/ Surround90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC T9292/ HD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U11 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U Play/ 2PZM100/ 2PZM30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC U Ultra90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Window phone 8S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Window phone 8X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC One X10/ X10u90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC X310E/ Titan90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC X920D/ Butterfly90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC X920E (Verizon)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC X920S/ Butterfy S/ 906090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC J/ Z321E/ Titan 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc HTC Desire 800/ 80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%