Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Lenovo 503LV90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A6000 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A628T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A660090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A700 TURBO90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A770090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A81690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A850 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A850+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K3 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K320T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K4 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K5 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K5 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K5 Play90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K6 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K8 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K8 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K90090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K910L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Moto G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Moto G5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P7090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P700i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P77090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Phab 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo RocStar90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S58090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S6090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Sisley90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe K5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe P1A4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe P1m90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe SHot90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe X2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe Z90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe Z2 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe Z2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Z2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Z590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Z9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo ZUK Edge90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo ZUK Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A1000 mobile90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A Plus/ A1010/ A1010a2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A201090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A208T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A21890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A22890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A23890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A26990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A27890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A29890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A30890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A316i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A31890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A31990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A32690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A32890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A33090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A33590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A33690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A33990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A36090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A36890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A36990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A37690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A378T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A38090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A38590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A38890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A39090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A39690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A398T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A5000 mobile90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A52690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A52990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A53690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A56090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A58690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A59090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A6090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A60+90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A6000/ A6010/ K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A62090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A62890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A630T90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A65690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A656/ A76690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A6690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A66090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A6600 Plus/ A6600a4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A67090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A67890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A68E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A68090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A69090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A69690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A69890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A70690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A76090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A77090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A78590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A78890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A80090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A85890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A85990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A88090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A88990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe C2/ K10a4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K3 Note/ A7000 plus/ K50a4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K4 note/ A7010/ A7010a4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K5/ A6020A40/ A6020A41/ A6020L36/ A6020L3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K5 note/ A7020/ A7020A40/ A7020A4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K5 Plus / A6020a4690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K6 Note/ K53A4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K6 Power/ Viber K6/ K33A42/ K33A4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K8 Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K8 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K900/ Ideaphone90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K910/ Vibe Z90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K920/ Viber Z2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe P1/ P1A42/ P1A4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P1m/ P1MA4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P5090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P61290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P62990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P7090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P700/ P700i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P77090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo P9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Phab PB1-750M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Phab Plus PB1-770M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Phab 2/ PB2-650M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S1 Lite/ S1LA4090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S20090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe S3i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S500090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S52090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S56090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S58090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S6090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S600090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S65090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S66090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S66890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S68090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S72090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S76090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S80090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S86890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S87090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S88090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S88990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S89090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S89890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S9090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S93090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S960/ S968/ Vibe X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Vibe X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenove Yoga 2 83190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo ZUK Z1/ Z122190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Z2 Plus/ Z213290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot90,00006-12 ThángGiảm 3-20%